Kérdése lenne? Keressen minket! Telefon: +36 (46) 505 266 Iroda: 3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 1-7. C épület 1/4

A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás VP2-6.1.1-16

 • Mire pályázhat?:          Újonnan létrehozott mezőgazdasági vállalkozás támogatása
 • Támogatás összege:   40 000 EUR
 • Támogatás mértéke:   100%
 • Beadási határidő:        FELFÜGGESZTVE

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE:

Rendelkezésre álló keretösszeg összesen: 37,75 milliárd Ft
Támogatás összege: 40 000 EUR (5 évre)
Támogatott projektek száma: 3000 db
Támogatás formája: vissza nem térítendő
Támogatás mértéke: 100%

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

Újonnan létrehozott mezőgazdasági vállalkozás támogatása:

 • az üzleti tervben vállalt, azzal szorosan összefüggő és ahhoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítése.

ELVÁRÁSOK:

 • Üzleti terv benyújtása;
 • a támogatói okirat kézbesítését követő naptól számított, legfeljebb 9 hónapon belül az üzleti terv megkezdése és végrehajtása;
 • legkésőbb a működtetési időszak év december 31. napjáig az üzleti tervben vállalt kötelezettségek teljesítése.

PÁLYÁZÓK KÖRE:

Természetes személy, amennyiben együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:

 • Főtevékenységként mezőgazdasági tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, aki a mezőgazdasági tevékenységet egyéni vállalkozóként a támogatási kérelem benyújtásától számított 12 hónapnál nem régebben folytatja.
 • A kérelem benyújtásakor legalább 18 és legfeljebb 40 éves.
 • Államilag elismert mezőgazdasági jellegű szakismerettel rendelkezik.
 • A kérelem benyújtásakor legalább 6 000, de legfeljebb 25 000 STÉ értékű termelési potenciállal kizárólagosan rendelkezik.

Jogi személy, amennyiben együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:

 • Főtevékenységként mezőgazdasági tevékenységet a támogatási kérelem benyújtásától számított 12 hónapnál nem régebben folytat.
 • A jogi személy kizárólagos tulajdonosa és ügyvezetője legalább 18, legfeljebb 40 éves.
 • A jogi személy kizárólagos tulajdonosa és ügyvezetője államilag elismert mezőgazdasági jellegű szakismerettel rendelkezik.
 • A támogatási kérelem benyújtásakor a jogi személy kizárólagosan legalább 6 000 STÉ értékű, a jogi személy és a jogi személy kizárólagos tulajdonosa és ügyvezetője együttesen legfeljebb 25 000 STÉ értékű termelési potenciállal rendelkezik.

Konzorcium formában nem lehet támogatási kérelmet benyújtani, a támogatás kedvezményezettje nem lehet konzorcium.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA:

A támogatási kérelmek benyújtására 2017. március 1. napjától 2019. február 28. napjáig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

 • március 31.
 • május 2.
 • június 1.
 • augusztus 31.
 • november 30.
 • február 28.
 • május 31.
 • augusztus 31.
 • november 30.
 • február 28.