Kérdése lenne? Keressen minket! Telefon: +36 (46) 505 266 Iroda: 3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 1-7. C épület 1/4

A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén – GINOP-2.1.8-17

 • Mire pályázhat?:          Eszközbeszerzés
 • Támogatás összege:   min. 5 millió Ft – max. 15 millió Ft
 • Támogatás mértéke:   50%
 • Beadási határidő:        Jelenleg társadalmi egyeztetés alatt.

A pályázat olyan eszközök, immateriális javak beszerzését támogatja, amelyek a támogatást igénylő vállalkozásnál a támogatási kérelem benyújtásakor nem álltak rendelkezésre és beszerzésük révén a támogatást igénylő vállalkozásnál

 • új vagy lényegesen módosított termék, szolgáltatás, eljárás jön létre, vagy
 • új vagy lényegesen módosított eljárás, technológia alkalmazására, piaci bevezetésére kerül sor.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE:

Rendelkezésre álló keretösszeg összesen: 17 Mrd Ft
Támogatás összege: min. 5 millió Ft – max. 15 millió Ft
Támogatott projektek száma: 850-3400 db
Támogatás formája: vissza nem térítendő/önerő*
Támogatás mértéke: 50%
Projekt időtartama: Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 6 hónap

*A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt vissza nem térítendő támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie.

Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból (pl.: támogatott hitelből) állhat.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA:

2017. december 11-től 2018. február 15-ig, illetve forráskimerülésig.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

Önállóan támogatható tevékenységek:

Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében: (Kizárólag azon vállalkozások esetében támogatható, amelyek a támogatást nem elsődleges mezőgazdasági termeléshez veszik igénybe)

 • Eszközbeszerzés: Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése.
 • Immateriális javak beszerzése: Harmadik féltől piaci áron megvásárolt szoftver, gyártási licenc vagy know-how, amennyiben a tranzakcióra a piaci feltételeknek megfelelően került sor.

ELVÁRÁSOK:

 • A megvalósuló beruházások esetében kizárólag Felhíváshoz tartozó 2. számú szakmai mellékletben szereplő TEÁOR szám szerinti fejlesztendő tevékenységek fejleszthetőek.

 • A Felhíváshoz tartozó 3. szakmai számú mellékleteként megtalálható az elszámolható tárgyi eszközök körét meghatározó Vámtarifa Szám (VTSZ) szerinti lista. A projekt keretében csak a listán feltüntetett VTSZ szám alá tartozó eszközök kerülhetnek beszerzésre – beleértve a tartozékokat is – amennyiben az adott eszköz a fejlesztendő tevékenységhez kapcsolódik.
 • A Felhíváshoz tartozó 4. számú szakmai mellékleteként megtalálható az elszámolható szoftverek körét meghatározó TESZOR lista. A projekt keretében csak a listán feltüntetett TESZOR szám alá tartozó szoftverek kerülhetnek beszerzésre.

KÖTELEZŐ VÁLLALÁSOK:

Saját tőke mértékének növelése

A támogatást igénylő vállalja, hogy saját tőkéje a projekt megvalósítás befejezését követően a fenntartási időszak első üzleti évben a teljes megítélt támogatási összeg legalább 50%-ával növekszik és annak mértéke nem csökken a fenntartási időszak végéig.

A PROJEKT TERÜLETI KORLÁTOZÁSA:

Nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósítási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtását megelőzően legalább 6 hónappal bejegyzésre kell kerülnie.

PÁLYÁZÓK KÖRE:

Mikro-, kis-, és középvállalkozások,

 • amelyek, rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel,
 • amelyek, éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt,
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,
 • amelyek nem tartoznak az EVA hatálya alá.

A támogatást igénylőnek az 1. pontban szereplő kritériumok mindegyikének meg kell felelnie.

A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

Jogi forma szerint:

 • kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok

Gazdálkodási formakód szerint:

 • 113 Korlátolt felelősségű társaság
 • 114 Részvénytársaság
 • 116 Közkereseti társaság
 • 117 Betéti társaság
 • 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe