Kérdése lenne? Keressen minket! Telefon: +36 (46) 505 266 Iroda: 3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 1-7. C épület 1/4

A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései EFOP-4.1.8-16

 • Mire pályázhat?:          Helyiségek, belső és külső terek kialakítása, korszerűsítése, eszközbeszerzés
 • Támogatás összege:   min. 5 millió Ft – max. 120 millió Ft
 • Támogatás mértéke:   100%
 • Beadási határidő:        2017.03.10-tól 2019.03.10-ig

 TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE:

 Rendelkezésre álló keretösszeg összesen: 2 Mrd Ft 
 Támogatás összege:  min. 5 millió Ft – max. 120 millió Ft*
 Támogatott projektek száma:  16-400 db
 Támogatás formája:  vissza nem térítendő
 Támogatás mértéke:  100%
 Projekt időtartama:  max. 24 hónap

*Az egy tevékenységre megjelölt maximális támogatási összegnél magasabb támogatási összeg több tevékenység megvalósítása esetében igényelhető.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

Önállóan támogatható tevékenységek

1. tevékenységtípus (5-20 millió Ft):

 • tanulási, kreatív foglalkoztató, oktatási célú terek kialakítása
 • audiovizuális ismeretek tanulására alkalmas helyiségek kialakítása
 • szabadtéri oktatási célú tér, terek kialakítása
 • belsőépítészeti kialakítások
 • a tanulási folyamatokhoz szükséges kiszolgáló helyiségek (pl. mosdó, öltöző stb.) infrastrukturális kialakítása, épületbővítés.

2. tevékenységtípus (5-20 millió Ft):

 • meglévő tanulási, kreatív foglalkoztató, oktatási célú terek kialakítása
 • audiovizuális  ismeretek tanulására alkalmas helyiségek tereinek korszerűsítése
 • meglévő helyiség korszerűsítése
 • belsőépítészeti kialakítások
 • a tanulási folyamatokhoz szükséges kiszolgáló helyiségek (pl. mosdó, öltöző stb.) infrastrukturális fejlesztése, épületbővítés

3. tevékenységtípus (50-80 millió Ft):

 • Könyvtárbusz fejlesztés

4. tevékenységtípus (30-40 millió Ft):

 • Digitális laborok kialakítása és kompetencia- és készségfejlesztést támogató szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó eszközök beszerzése a különböző életkori sajátosságoknak megfelelően

5. tevékenységtípus (5-20 millió Ft):

 • A könyvtári IKT eszközök fejlesztése: szerver, képernyő, nyomtató, szoftver, számítógép (használói- és munkaállomás), laptop, projektor, interaktív térkép, érintőképernyős konzol, LCD-panelek, valamint indokolt esetben az informatikai pont(ok)hoz vagy részlegekhez szorosannkapcsolódó egyéb IKT-eszközök.
 • Önkiszolgáló kölcsönzéshez kapcsolódó IKT eszköz és szoftvernRFID rendszer kialakításához szükséges IKT és szoftver. Monitor, szkenner, digitális kamera, külső háttértároló, Wifi- router és egyéb kisértékű IKT eszköz.

 Az 1-5 tevékenységtípus közül minimum egy választása és megvalósítása kötelező.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS

 • Helyzetelemzés: szükséglet- és igényfelméréssel
 • Szakmai terv és egyéb csatolandó szakmai dokumentumok elkészítése
 • Eszközbeszerzéshez kapcsolódó eszközspecifikáció elkészítése.
 • Közbeszerzések előkészítése, (feltételes) közbeszerzési eljárások lefolytatása.
 • Építésügyi hatósági igazolás beszerzése
 • A projekt keretében megvalósítandó beruházás beszerzésével kapcsolatos tevékenységek, specifikációk elkészítése, tervek, látványtervek elkészítése

PROJEKTMENEDZSMENT

HORIZONTÁLIS KÖVETELMÉNYEK

KÖTELEZŐ TÁJÉKOZTATÁS, NYILVÁNOSSÁG

A PROJEKT TERÜLETI KORLÁTOZÁSA:

A projekt megvalósulásának helyszínei Magyarország kevésbé fejlett régiói.

PÁLYÁZÓK KÖRE:

 • nyilvános könyvtárak (községi, városi és megyei könyvtár) vagy fenntartóik

Jogi forma szerint pályázhatnak:

 • 312 Központi költségvetési szerv
 • 321 Helyi önkormányzat
 • 322 Helyi önkormányzati költségvetési szerv
 • 325 Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv)
 • 327 Helyi önkormányzatok társulása
 • 328 Területfejlesztési önkormányzati társulás
 • 342 Köztestületi költségvetési szerv
 • 352 Országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv
 • 371 Helyi nemzetiségi önkormányzat
 • 372 Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv
 • 381 Költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv
 • 382 Költségvetési rend szerint gazdálkodó, önkormányzati költségvetési körbe tartozó szerv
 • 529 Egyéb egyesület
 • 551 Bevett egyház
 • 552 Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy
 • 555 Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy
 • 559 Egyéb egyházi szervezet
 • 561 Közalapítvány
 • 562 Közalapítvány önálló intézménye
 • 563 Egyéb alapítvány önálló intézménye
 • 569 Egyéb alapítvány
 • 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
 • 573 Nonprofit részvénytársaság
 • 575 Nonprofit közkereseti társaság
 • 576 Nonprofit betéti társaság
 • 599 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet
 • 736 Közhasznú társaság

 

A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

 

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA:

A támogatási kérelmek benyújtására 2017.03.10-tól 2019.03.10-ig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési szakaszokban benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

 • 1. szakasz: 2017.03.10-2017.04.17
 • 2. szakasz: 2017.04.21-2017.10.21.
 • 3. szakasz: 2017.10.27-2018.02.24
 • 4. szakasz:2018.03.02 – 2018.08.29
 • 5. szakasz:2018.09.04 – 2019.03.10.