Kérdése lenne? Keressen minket! Telefon: +36 (46) 505 266 Iroda: 3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 1-7. C épület 1/4

A köznevelés támogató szerepének erősítése EFOP-4.1.6-16

 • Mire pályázhat?:          Épületek, udvarok átalakítása, új épületek létrehozása
 • Támogatás összege:   min. 50 millió Ft – max. 500 millió Ft
 • Támogatás mértéke:   100%
 • Beadási határidő:        2017. június 14-től 2019. június 14-ig

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE:

Rendelkezésre álló keretösszeg összesen: 5 Mrd Ft
Támogatás összege: min. 50 millió Ft – max. 500 millió Ft
Támogatott projektek száma: 10-56 db
Támogatás formája: vissza nem térítendő
Támogatás mértéke: 100%
Projekt időtartama: max. 48 hónap

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

Önállóan támogatható tevékenységek:

A súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekeket ellátó intézmények infrastrukturális fejlesztése:

 • funkció nélküli épületek/épületrészek nevelési-oktatási célnak megfelelő átalakítása,
 • korszerűsítés,
 • bővítés,
 • átalakítás,
 • rekonstrukció, modernizáció,
 • többfunkcióssá tétel,
 • műszaki színvonal emelése, fizikai állag javítása,
 • nevelésre, képzésre, fejlesztésre alkalmas terek kialakítása,
 • új épületek, épületrészek létrehozása.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

A minőségi pedagógiai szakszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, a szakszolgáltatásokat nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése:

 • funkció nélküli épületek/épületrészek pedagógiai szakszolgálati célnak megfelelő átalakítása,
 • korszerűsítés,
 • bővítés,
 • átalakítás,
 • rekonstrukció, modernizáció,
 • többfunkcióssá tétel,
 • műszaki színvonal emelése, fizikai állag javítása,
 • nevelésre, képzésre, fejlesztésre alkalmas terek kialakítása,
 • új épületek, épületrészek létrehozása.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

Projekt előkészítés

 • Megvalósíthatósági tanulmány készítése.
 • Műszaki tervdokumentumok, kiviteli és engedélyeztetési tervek elkészítése.
 • Közbeszerzési eljárások szakmai előkészítése, feltételes közbeszerzések lefolytatása.
 • Az iskolák felmérése tanulólétszám, infrastrukturális feltételek, megközelíthetőség, stb. alapján.
 • Releváns esetben a projektmegvalósító szervezetnek megvalósíthatósági tanulmány keretében kell kidolgoznia a fejlesztéssel érintett intézmények kiválasztásának módszertanát, a kiválasztás módszertani alátámasztását.
 • Likviditási terv.

Szakmai megvalósítás

 • A feladatellátási helyek épületeinek akadálymentesítése

Projektmenedzsment

Horizontális szempontok megvalósítása

Tájékoztatás, nyilvánosság

Könyvvizsgálat

 Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

Projekt előkészítés:

 • hatásvizsgálat, előzetes vizsgálat, szakvélemények készítése,
 • projekt előkészítéshez kapcsolódó egyéb háttértanulmányok készítése,
 • előzetes igényfelmérés, célcsoport elemzése, piackutatás, szakértői műhelymunkák,
 • szükségletfelmérés, helyzetfeltárás,
 • előkészítéshez kapcsolódó egyéb szakértői tanácsadás.

Szakmai megvalósítás

 • Az intézmények udvarának, játszóudvarának akadálymentes felújítása, balesetmentesítése, tanulást segítő térként való bekapcsolása a nevelés folyamatába.
 • Az infrastrukturális fejlesztésben érintett terek használhatóságának biztosításához eszközök, berendezési tárgyak és bútorok beszerzése.
 • Akadálymentes mellékhelyiségek, higiéniás létesítmények, orvosi szoba, szocializációt segítő helyiségek, szabadidős programoknak, foglalkozásoknak lehetőséget biztosító terek, szerverszoba, információs és kommunikációs technológiák (IKT) komplex eszközrendszerének fogadására alkalmas intézményi környezet kialakítása.
 • Étkező konyhaegység (melegítő-, főzőkonyha, ebédlő) infrastrukturális beruházásai és kapcsolódó, nélkülözhetetlen eszközbeszerzések.

A PROJEKT TERÜLETI KORLÁTOZÁSA:

A projekt megvalósulásának helyszíne Magyarország kevésbé fejlett régiói.

PÁLYÁZÓK KÖRE:

Állami és nem állami intézményfenntartók:

 • Központi költségvetési szerv – GFO 312
 • Vallási tevékenységet végző szervezet – GFO 525
 • Egyéb egyesület – GFO 529
 • Bevett egyház – GFO 551
 • Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy – GFO 552
 • Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy – GFO 555
 • Egyházi szervezet technikai kód – GFO 559
 • Egyéb alapítvány önálló intézménye – GFO 563
 • Egyéb alapítvány – GFO 569
 • Nonprofit korlátolt felelősségű társaság – GFO 572

Egy fenntartó egy támogatási kérelmet nyújthat be, egy támogatási kérelmen belül a projekt több feladatellátási hely fejlesztésére irányulhat.

A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA:

2017. június 14-től 2019. június 14-ig.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

 • 2017. június 14. – 2017. augusztus 14.
 • 2017. augusztus 21. – 2017. december 27.
 • 2018. január 03. – 2018. március 05.
 • 2018. március 12. – 2018. május 11.
 • 2018. május 18. – 2019. június 14.