Kérdése lenne? Keressen minket! Telefon: +36 (46) 505 266 Iroda: 3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 1-7. C épület 1/4

A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései EFOP-4.1.7-16

 • Mire pályázhat?:          Épületbővítés, termek, helyiségek kialakítása, szoftverek, eszközök beszerzése
 • Támogatás összege:   min. 5 millió Ft – max. 120 millió Ft
 • Támogatás mértéke:   100%
 • Beadási határidő:        2017.04.14-tól 2019.04.14-ig lehetséges, illetve forráskimerülésig

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE:

 Rendelkezésre álló keretösszeg összesen:  2 Mrd Ft
 Támogatás összege:  min. 5 millió Ft – max. 120 millió Ft, tevékenységtől függően
 Támogatott projektek száma:  16-400 db
 Támogatás formája:  vissza nem térítendő
 Támogatás mértéke:  100%
 Projekt időtartama:  24 hónap

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

Az alábbi pontokban felsorolt tevékenységek közül legfeljebb egyet lehet választani. A választott tevékenység megvalósítása kötelező.

1. tevékenységtípus:

Tanulási, képzési, továbbá szakköri-, csoport- és klubhelyiség kialakítása: Ismeretterjesztő előadások, népfőiskolai és egyéb felnőttképzési alkalmak megtartására alkalmas tanulási, képzési helyiségek, alkotóművészeti szakköri helyiségek (pl.: kézműves műhely, digitális művészeti műhely stb.), előadóművészeti csoportok próbahelyiségeinek (pl. táncpróbaterem, színjátszóköri próbaterem stb,), filmklub-helyiségek, művelődő közösségek önképző köreinek, klubjainak klubhelyiségeinek kialakítása, átalakítása, korszerűsítése, ehhez kapcsolódóan belsőépítészeti kialakítások, a tanulási folyamatokhoz szükséges kiszolgáló helyiségek (pl. mosdó, öltöző stb.) infrastrukturális fejlesztése, épületbővítés.

Tevékenységre elszámolható: 5-20 millió Ft

2. tevékenységtípus:

Regionális szerepű népi kézműves alkotóház kialakítása: A népi kézműves tevékenység folytatására, oktatására, bemutatására alkalmas, a Felhívás 4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások pontban felsorolt helyiségekkel (opcionálisan szabadtéri oktatási célú térrel, terekkel) és eszközökkel rendelkező, a népi kézműves területeken tevékenykedő személyek kreatív gazdaságban való jelenlétét elősegítő, erősítő tevékenységeket is végző, működő népi kézműves alkotóházak bázisán létrejövő intézmény, illetve létesítmény kialakítása.

Tevékenységre elszámolható: 50-120 millió Ft

3. tevékenységtípus:

Regionális szerepű könnyűzenei képző- és tehetséggondozó központ kialakítása: A könnyűzenei képzés, tehetséggondozás céljára alkalmas, a Felhívás 4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások pontban felsorolt helyiségekkel és eszközökkel rendelkező, a könnyűzenei területeken tevékenykedő személyek kreatív gazdaságban való jelenlétét elősegítő, erősítő tevékenységeket is végző, könnyűzenei képzéssel, tehetséggondozással foglalkozó intézmények, szervezetek bázisán létrejövő intézmény, illetve létesítmény kialakítása.

Tevékenységre elszámolható: 50-120 millió Ft

4. tevékenységtípus:

Zenei próbatermek kialakítása: Zenei formációk próbáinak megtartására, hangszereik tárolására és zenei felvételek készítésére egyaránt alkalmas, a Felhívás4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások pontban felsorolt helyiségekkel és eszközökkel rendelkező, a zenei formációk számára szakmai (zenei, illetve hangmérnöki) támogatást biztosító, közművelődési intézmények, illetve könnyűzenei tevékenységet végző egyéb szervezetek bázisán létrejő helyiségegyüttes).

Tevékenységre elszámolható: 10-15 millió Ft

 Választható önállóan támogatható tevékenységek:

5. tevékenységtípus:

Szoftverbeszerzés és IKT eszközök beszerzése: szerver, képernyő, nyomtató, szoftver, számítógép és perifériák, projektor, interaktív térkép, érintőképernyős konzol, LCD-panelek, nagyképernyős televíziók.

6. tevékenységtípus:

Nagy- és kisértékű tárgyi eszközök, bútorok készíttetése és beszerzése a 2. és 4. tevékenységek esetében régiónként 1-1 intézmény vagy szervezet részesül támogatásban.

A 4. tevékenység esetében településenként egy pályázó részesül támogatásban.

Az 5. és 6. tevékenységek kizárólag az 1-4. tevékenységekkel együtt valósítható meg.

 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS

 • Helyzetelemzés: szükséglet- és igényfelméréssel
 • Szakmai terv és egyéb csatolandó szakmai dokumentumok elkészítése
 • Eszközbeszerzéshez kapcsolódó eszközspecifikáció elkészítése.
 • Közbeszerzések előkészítése, (feltételes) közbeszerzési eljárások lefolytatása.
 • Nem engedélyköteles tevékenység esetén építésügyi hatósági igazolás beszerzése a mentességről, engedélyhez kötött építés esetén az engedélyeztetési eljárás megindításáról.
 • A projekt keretében megvalósítandó beruházás (beleértve az eszközbeszerzésre irányuló beruházást is) beszerzésével kapcsolatos tevékenységek, specifikációk elkészítése, tervek, látványtervek elkészítése

PROJEKTMENEDZSMENT

HORIZONTÁLIS KÖVETELMÉNYEK

KÖTELEZŐ TÁJÉKOZTATÁS, NYILVÁNOSSÁG

 

A PROJEKT TERÜLETI KORLÁTOZÁSA:

A projekt megvalósulásának helyszínei Magyarország kevésbé fejlett régiói.

 

PÁLYÁZÓK KÖRE:

 • közművelődési intézmény vagy fenntartója,
 • közművelődési közösségi színteret fenntartó, biztosító önkormányzat,
 • közművelődési megállapodással rendelkező és közművelődési intézményt vagy közösségi színteret működtető szervezet,
 • közművelődési megállapodással rendelkező és legalább a támogatási kérelem benyújtásától számított 12 évre vonatkozó bérleti szerződés keretében, a fejlesztés megvalósítására alkalmas ingatlannal rendelkező civil szervezet, nonprofit gazdasági társaság,
 • népi kézműves alkotóház, közösségi népi kézműves alkotóház vagy ezek fenntartói.

Egy támogatást igénylő egy támogatási kérelmet nyújthat be.

A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

 PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA:

2017.04.14-tól 2019.04.14-ig lehetséges, illetve forráskimerülésig.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

 • 1. szakasz: 2017.04.14 – 2017.05.22
 • 2. szakasz: 2017.05.26 – 2017.11.25.
 • 3. szakasz: 2017.12.01 – 2018.05.30
 • 4. szakasz: 2018.06.05 – 2018.10.03
 • 5. szakasz: 2018.10.09 – 2019.04.14.