Kérdése lenne? Keressen minket! Telefon: +36 (46) 505 266 Iroda: 3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 1-7. C épület 1/4

A múzeumi és levéltári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései EFOP-4.1.9-16

 • Mire pályázhat?:          Belső-, külső terek kialakítása illetve átalakítása, eszközbeszerzés
 • Támogatás összege:   min. 5 millió Ft – max. 60 millió Ft
 • Támogatás mértéke:   100%
 • Beadási határidő:        min. 5 millió Ft – max. 60 millió Ft

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE:

Rendelkezésre álló keretösszeg összesen: 1 Mrd Ft
Támogatás összege: min. 5 millió Ft – max. 60 millió Ft
Támogatott projektek száma: 20-200 db
Támogatás formája: vissza nem térítendő
Támogatás mértéke: 100%
Projekt időtartama: max. 24 hónap

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

Önállóan támogatható tevékenységek:

(minimum egy választása és megvalósítása kötelező)

1. tevékenységtípus:

Az intézmények egész életen át tartó tanulást támogató feltételeinek fejlesztése céljából, a fejlesztés helyszínéül szolgáló tanulási, foglalkoztató, oktatási, integrálható interpretációs célú terek kialakítása, szükség esetén szabadtéri oktatási célú tér, terek kialakítása, ehhez kapcsolódóan belsőépítészeti kialakítások, a tanulási folyamatokhoz szükséges kiszolgáló helyiségek (pl. mosdó, öltöző stb.) infrastrukturális kialakítása.

2. tevékenységtípus:

Az intézmények egész életen át tartó tanulást támogató feltételeinek fejlesztése céljából, a fejlesztés helyszínéül szolgáló meglévő tanulási, foglalkoztató, oktatási integrálható interpretációs célú terek átalakítása, meglévő helyiség korszerűsítése, ehhez kapcsolódóan belsőépítészeti kialakítások, a tanulási folyamatokhoz szükséges kiszolgáló helyiségek (pl. mosdó, öltöző stb.) infrastrukturális fejlesztése, épületbővítés.

3. tevékenységtípus:

Múzeumi tanulmánytárak, azaz olyan nyilvánosan látogatható, korszerű állományvédelmi és műtárgybiztonsági feltételeknek megfelelő gyűjteményi raktárak kialakítása, amely a gyűjteményi anyag tudományos és ismeretterjesztő feldolgozásával, eszközrendszerével a műtárgyak széleskörű hasznosítását szolgálja és kialakítása révén alkalmas múzeumpedagógiai foglalkozások megtartására, továbbá megfelel a közönségfogadást szolgáló infrastrukturális igényeknek.

A tanulmánytár fejlesztés csak a múzeum, illetve közérdekű muzeális gyűjtemény besorolású muzeális intézmények esetében támogatott. Továbbá a 3. tevékenységtípus a levéltári intézményrendszer esetén nem választható.

 Választható önállóan támogatható tevékenységek:

4. tevékenységtípus:

IKT eszközök: szerver, képernyő, nyomtató, szoftver, számítógép, laptop, projektor, interaktív térkép, érintőképernyős konzol, LCD-panelek, valamint indokolt esetben az informatikai pont(ok)hoz vagy részlegekhez szorosan kapcsolódó egyéb IKT-eszközök beszerzése.

5. tevékenységtípus:

Oktatási és foglalkoztatás jellegű tevékenységhez kapcsolódó bútorok és eszközök (szemléltető és demonstrációs eszközök, mobil kiállítási konténerek) beszerzése.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS

 • Helyzetelemzés: szükséglet- és igényfelméréssel
 • Szakmai terv és egyéb csatolandó szakmai dokumentumok elkészítése
 • Eszközbeszerzéshez kapcsolódó eszközspecifikáció elkészítése.
 • Közbeszerzések előkészítése, (feltételes) közbeszerzési eljárások lefolytatása.
 • Nem engedélyköteles tevékenység esetén építésügyi hatósági igazolás beszerzése a mentességről, engedélyhez kötött építés esetén az engedélyeztetési eljárás megindításáról.
 • A projekt keretében megvalósítandó beruházás (beleértve az eszközbeszerzésre irányuló beruházást is) beszerzésével kapcsolatos tevékenységek, specifikációk elkészítése, tervek, látványtervek elkészítése.

PROJEKTMENEDZSMENT

HORIZONTÁLIS KÖVETELMÉNYEK

KÖTELEZŐ TÁJÉKOZTATÁS, NYILVÁNOSSÁG

A PROJEKT TERÜLETI KORLÁTOZÁSA:

A projekt megvalósulásának helyszíne Magyarország kevésbé fejlett régiói.

PÁLYÁZÓK KÖRE:

 • muzeális intézmények vagy fenntartóik,
 • levéltárak vagy fenntartóik.

Az alábbi jogi formával rendelkező, a 4.1. pontnak megfelelő intézmények/szervezetek vagy fenntartóik pályázhatnak:

GFO kódok:

 • 312 Központi költségvetési szerv
 • 321 Helyi önkormányzat
 • 322 Helyi önkormányzati költségvetési szerv
 • 325 Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv)
 • 327 Helyi önkormányzatok társulása
 • 328 Területfejlesztési önkormányzati társulás
 • 342 Köztestületi költségvetési szerv
 • 352 Országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv
 • 371 Helyi nemzetiségi önkormányzat
 • 372 Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv
 • 381 Költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv
 • 382 Költségvetési rend szerint gazdálkodó, önkormányzati költségvetési körbe tartozó szerv
 • 529 Egyéb egyesület
 • 551 Bevett egyház
 • 552 Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy
 • 555 Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy
 • 559 Egyéb egyházi szervezet
 • 561 Közalapítvány
 • 562 Közalapítvány önálló intézménye
 • 563 Egyéb alapítvány önálló intézménye
 • 569 Egyéb alapítvány
 • 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
 • 573 Nonprofit részvénytársaság
 • – 575 Nonprofit közkereseti társaság
 • – 576 Nonprofit betéti társaság
 • – 599 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet
 • – 736 Közhasznú társaság

Egy támogatást igénylő egy támogatási kérelmet nyújthat be. Azon levéltárak esetében, melyek több mint tíz intézményegységgel/tagintézménnyel rendelkeznek, legfeljebb hat darab, egyenként egy-egy intézményegységre/tagintézményre vonatkozó támogatási kérelem nyűjtható be.

A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA:

A támogatási kérelmek benyújtása 2017.02.03-tól 2019.02.03-ig lehetségek.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési szakaszokban benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

 • szakasz: 2017.02.03 – 2017.03.13.
 • szakasz: 2017.03.17 – 2017.09.17.
 • szakasz: 2017.09.24 – 2018.01.22
 • szakasz: 2018.01.28 – 2018.07.27
 • szakasz: 2018.08.02 – 2019.02.03.