Kérdése lenne? Keressen minket! Telefon: +36 (46) 505 266 Iroda: 3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 1-7. C épület 1/4

A népmese anyanyelvi kompetenciafejlesztő szerepének erősítése az informális és non-formális tanulásban EFOP-3.3.4-17

 • Mire pályázhat?:          Kompetenciafejlesztéshez kapcsolódó- illetve szakmai programok, foglalkozások megvalósítása
 • Támogatás összege:   min. 30 millió Ft – max. 80 millió Ft
 • Támogatás mértéke:   100%
 • Beadási határidő:        2017. március 16-tól 2019. március 18-ig

A pályázat célja a hagyományos magyar népmese, a népmesemondás, a mesei gondolkodás és nevelés népszerűsítése, beépítésének elősegítése a kulturális intézmények informális és nem formális szolgáltatási kínálatába. Mesepontok létrehozásával támogatva a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak iskolai foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztését, ismeret- és tudásgyarapítását a kulturális intézmények által megvalósított, a formális oktatást támogató és kiegészítő kulturális nevelés által.

 TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE:

Rendelkezésre álló keretösszeg összesen: 1,19 Mrd Ft
Támogatás összege: min. 30 millió Ft – max. 80 millió Ft*
Támogatott projektek száma: 14-39 db
Támogatás formája: vissza nem térítendő
Támogatás mértéke: 100%
Projekt időtartama: 12-36 hónap

*Támogatási összegek meghatározása, a Támogatást igénylő által megvalósított tanulási programok száma/12 hónap alapján:

10-15 db program esetén: min. 30 millió Ft – max. 50 millió Ft

16-20 db program esetén: min. 30 millió Ft – max. 65 millió Ft

21 vagy annál több program esetén: min. 30 millió Ft – max. 80 millió Ft

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

 

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

A pályázat keretében MesePontok létrehozásához és működtetéséhez kapcsolódó alábbi tevékenységek támogathatók:

1. Népmesegyűjtéshez és a gyűjtött népmesekincs feldolgozáshoz és gyakorlati alkalmazásához kapcsolódó tevékenységek

 • hazai gyakorlatok felkutatása, tapasztalatok megismerése magyar népmese szakmai napok szervezése
 • a magyarországi nemzetiségek (különösen romák) mesevilágának feldolgozásával, illetve a romák mesevilágának kulturális vonatkozásaival kapcsolatos tevékenység
 • meseszövegek, gyűjtések digitális közzététele
 • népmesemondással kapcsolatos hangzó-, illetve képi anyag készítése

2. Kompetenciafejlesztéshez kapcsolódó tevékenységek

 • MesePont foglalkozások megtartásához kapcsolódó munkaterv, tematikák kidolgozása
 • a népmese témakörében informális és nem formális tanulási formák szervezése és megvalósítása:
  • Programsorozatként vagy több napos programként:
   • klubfoglalkozás, műhelyfoglalkozás
   • művészeti, alkotó (színjátszó, népmesemondó, meseíró stb.) csoport működtetése
   • gyermekeknek szóló kompetenciafejlesztő táborok szervezése és megvalósítása
   • élőszavas mesemondás
   • kulturális óra
  • Egyéb programként:
   • népmesemondó versenyek és felkészítő programok kialakítása és megvalósítása
   • népmesegyűjtéssel (hangzó, képi anyag) kapcsolatos versenyek, programok megvalósítása
   • meseírással, mesefeldolgozással, meseillusztrációval kapcsolatos versenyek, programok lebonyolítása
   • népmesével kapcsolatos egyéb kulturális-, és fejlesztő programok megvalósítása
   • a népmeseismeret és mesemondás népszerűsítése családi program keretében
 • Kompetenciafejlesztéshez kapcsolódó segédanyagok
  • a magyar népmesekinccsel és a MesePonttal kapcsolatos digitális tartalmak elkészítése és internetes közzététele
  • szakmai és szemléletformálási célokat szolgáló kiadványok megjelentetése

3. Szakmai megvalósítók (pedagógusok, önkéntesek és kulturális intézmények szakemberei) részére szervezett programok

 • szakmai műhelyek az elméleti és gyakorlati (pl. mesemondó, közösségszervező stb.) szakemberek számára a témában nagy szakmai tapasztalattal rendelkező intézmények bevonásával
 • animátorok, önkéntesek felkészítése a MesePont keretében végezendő tevékenységek ellátására

4. Kommunikációs tevékenység

 • kommunikációs kampány, rendezvények megvalósítása
 • a Mese-pont tevékenységét népszerűsítő kiadványok, disszeminációs eszközök előállítása

A támogatható tevékenységekhez rendelt tanulási formákat úgy szükséges kiválasztani, hogy a programokba bevont személyek száma projektenként minimálisan összesen 500 fő legyen, akik minimálisan 5 %-a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű tanuló, gyerek.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

Legalább egy MesePont létrehozása és működtetése kötelező a fent felsorolt tevékenységek közül minimálisan az alábbi tevékenységek megvalósításával:

1. Kompetenciafejlesztéshez kapcsolódó tevékenységek

 • MesePont foglalkozások megtartásához kapcsolódó munkaterv, tematikák kidolgozása
 • a népmese témakörében informális és nem formális tanulási formák szervezése és megvalósítása:
  • Programsorozatként vagy több napos programként:
   • klubfoglalkozás, műhelyfoglalkozás
   • művészeti, alkotó (színjátszó, népmesemondó, meseíró stb.) csoport működtetése
   • élőszavas mesemondás
   • kulturális óra
  • Egyéb programként:
   • népmesemondó versenyek és felkészítő programok kialakítása és megvalósítása

2. Kompetenciafejlesztéshez kapcsolódó segédanyagok

 • a magyar népmesekinccsel és a MesePonttal kapcsolatos digitális tartalmak elkészítése és internetes közzététele

 A tevékenységek közül évente legalább 5 féle, összesen 10 db informális/nem formális tanulási forma szervezése és megvalósítása kötelező.

3. Szakmai megvalósítók (pedagógusok, önkéntesek és kulturális intézmények szakemberei részére szervezett szakmai programok

 • szakmai műhelyek az elméleti és gyakorlati (pl. mesemondó, közösségszervező stb.) szakemberek számára a témában nagy szakmai tapasztalattal rendelkező intézmények bevonásával
 • animátorok, önkéntesek felkészítése a MesePont keretében végezendő tevékenységek ellátására

4. Kommunikációs tevékenység

 • kommunikációs kampány, rendezvények megvalósítása
 • a Mese-pont tevékenységét népszerűsítő kiadványok, disszeminációs eszközök előállítása

A PROJEKT TERÜLETI KORLÁTOZÁSA:

A tevékenységek a kevésbé fejlett régiókban valósíthatók meg, nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

ELVÁRÁSOK:

 • Szakmai Terv készítése

PÁLYÁZÓK KÖRE:

 1. közművelődési intézmény vagy fenntartója, működtetője,
 2. közművelődési közösségi színteret fenntartó önkormányzat,
 3. közművelődési megállapodással rendelkező és közművelődési intézményt, közművelődési közösségi színteret, népi kézműves alkotóházat fenntartó, működtető szervezet,
 4. népi kézműves alkotóház, közösségi népi kézműves alkotóház vagy ezek fenntartói,
 5. biztosító önkormányzat,
 6. muzeális intézmények vagy fenntartóik,
 7. közlevéltárként vagy magánlevéltárként bejegyzett levéltárak,
 8. előadó-művészeti szervezetek működésével összefüggő közigazgatási hatósági és szolgáltatási feladatokat ellátó szerv által nyilvántartásba vett előadó-művészeti szervezetek,

amennyiben a MesePont kialakításával fejlesztendő intézmény 15.000 főnél nagyobb lakosságszámmal6 rendelkező településen található.

A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség. Egy intézmény/szervezet vagy fenntartója mindösszesen egy támogatási kérelemben vehet részt.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA:

A támogatási kérelmek benyújtása 2017. március 16-tól 2019. március 18-ig lehetséges.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési szakaszokban benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

 • március 16. – 2017. április 15.
 • április 22. – 2017. július 31.
 • augusztus 7.- 2017. december 31.
 • január 7. – 2019. március 18.