Kérdése lenne? Keressen minket! Telefon: +36 (46) 505 266 Iroda: 3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 1-7. C épület 1/4

Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása EFOP-3.7.3-16

 • Mire pályázhat?:          Új típusú tanulási formák kialakítása, meglévő szolgálatatások fejlesztése
 • Támogatás összege:   min. 15 millió Ft – max. 60 millió Ft
 • Támogatás mértéke:   100%
 • Beadási határidő:        2017. január 16-tól 2019. január 16-ig

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE:

Rendelkezésre álló keretösszeg összesen: 6 Mrd ft
Támogatás összege: min. 15 millió Ft – max. 60 millió Ft
Támogatott projektek száma: 100-400 db
Támogatás formája: vissza nem térítendő
Támogatás mértéke: 100%
Projekt időtartama: min. 12 hónap – max. 36 hónap

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

Képzési és önképzési, valamint tudásátadási formák megvalósítása az egész életen át történő tanulás és az andragógia eszközeinek alkalmazásával, amely nem jár bizonyítvány, tanúsítvány stb. megszerzésével, az alábbi tanulási formákban:

 • Tanfolyam (nem oklevél, tanúsítvány stb. megszerzésére irányuló).
 • Klubfoglalkozás
 • Havi szakkör
 • Heti szakkör
 • Ismeretterjesztő előadássorozat
 • Műhelyfoglalkozás
 • Művészeti csoport, alkotócsoport
 • Foglalkozássorozat
 • Szabadegyetem
 • E-learning foglalkozások
 • Kompetenciafejlesztő szak- vagy alkotótábor

A felsorolt tevékenységek közül legalább három különböző tanulási formában minimum 5 különböző tematikájú program választása kötelező, melyből legalább egynek az 1-től 8-ig számmal jelölt tanulási forma valamelyikének kell lennie.

Választható, önállóan támogatható tevékenységek:

A kötelezően megvalósítandóként választott három tanulási formában megvalósított öt különböző tematikájú programon túl a 3.1.1 pontban felsorolt tevékenységek közül további szabadon választott tanulási formákban lebonyolított tanulási programok.

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek:

 • Projekt előkészítés:

A projekt előkészítési időszaka a felhívás megjelenésétől a támogatási szerződésben rögzített projekt kezdő napjáig tart.

Projekt indítását megalapozó szakmai tevékenységek:

1) Helyzetelemzés: szükséglet- és igényfelméréssel

2) Szakmai terv elkészítése

3) Eszközbeszerzéshez kapcsolódó eszközspecifikáció elkészítése.

4) Közbeszerzések előkészítése, (feltételes) közbeszerzési eljárások lefolytatása.

 • Projekt menedzsment
 • Horizontális követelmények
 • Kötelező tájékoztatás, nyilvánosság

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Eszközbeszerzés: A foglalkozáshoz szükséges, projekthez szorosan kapcsolódó és nélkülözhetetlen eszközök beszerzése, amennyiben nem áll rendelkezésre. Támogatási kérelmenként legfeljebb a megítélt támogatás 10 %-áig. A foglalkozáshoz szükséges anyagköltségek nem értendők bele.
 • Az egyes tanulási formákhoz kapcsolódó egyéni mentorálás, tanácsadás, segítségnyújtás.
 • Regionális, területi együttműködési hálózatépítés az egész életen át tartó tanulás kiterjesztésének céljával.

ELVÁRÁSOK:

 • Szakmai terv készítése (15-30 oldal)
 • Projektmenedzser, pénzügyi vezető és szakmai vezető alkalmazása
 • Elkülönített pénzforgalmi számla nyitása.
 • A projekt szakmai, pénzügyi megvalósításáról a szerződés hatályba lépésétől számított legalább hat havonta szakmai beszámolót kell készítenie.

SZÁMSZERŰSÍTETT SZAKMAI ELVÁRÁSOK:

 • Minimum 5 megvalósított tanulási program
 • Minimum 100 fő programba bevont személy
 • A tanulási programokon részt vett személyek közül legalább 50% hátrányos helyzetű (munkanélküli háztartásban élő résztvevők, egyetlen felnőttből álló háztartásban élő, gyermeket eltartó résztvevők, migránsok, kisebbségek, fogyatékossággal élő résztvevők, hajléktalan, vagy lakhatási problémával küzdő, marginalizálódott személyek, iskolai oktatásból lemorzsolódottak, GYES-en vagy GYED-en lévők, valamint alacsony végzettségűek)

 A PROJEKT TERÜLETI KORLÁTOZÁSA:

A támogatást igénylőnek a kevésbé fejlett régióban kell székhellyel vagy telephellyel rendelkeznie, továbbá a tevékenységek csak kevésbé fejlett régióban valósíthatók meg. Nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

PÁLYÁZÓK KÖRE:

Támogatást igénylő lehet:

 • közművelődési intézmény vagy fenntartója, működtetője,
 • közmvelődési közösségi színteret fenntartó önkormányzat,
 • közművelődési megállapodással rendelkező és közművelődési intézményt, közművelődési közösségi színteret, népi kézműves alkotóházat fenntartó, működtető szervezet,
 • népi kézműves alkotóház, közösségi népi kézműves alkotóház vagy ezek fenntartói,
 • az 1997. évi CXL. tv. szerinti könyvtár, továbbá fenntartója, vagy a nyilvános könyvtári ellátást az 1997. évi CXL. törvény 64. § (2) bekezdés b) pontja szerint biztosító önkormányzat,
 • a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. 39. § (1) bekezdése szerinti működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmények vagy fenntartók,
 • az 1995. évi LXVI. törvény 17. § (2) bekezdés c) pontja szerinti közlevéltárként vagy magánlevéltárként bejegyzett levéltárak.

GFO kódok szerint az alábbiak:

 • 312 Központi költségvetési szerv
 • 321 Helyi önkormányzat
 • 322 Helyi önkormányzati költségvetési szerv
 • 325 Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv)
 • 327 Helyi önkormányzatok társulása
 • 328 Területfejlesztési önkormányzati társulás
 • 342 Köztestületi költségvetési szerv
 • 352 Országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv
 • 371 Helyi nemzetiségi önkormányzat
 • 372 Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv
 • 381 Költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv
 • 382 Költségvetési rend szerint gazdálkodó, önkormányzati költségvetési körbe tartozó szerv
 • 529 Egyéb egyesület
 • 551 Bevett egyház
 • 552 Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy
 • 555 Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy
 • 559 Egyéb egyházi szervezet
 • 561 Közalapítvány
 • 562 Közalapítvány önálló intézménye
 • 563 Egyéb alapítvány önálló intézménye
 • 569 Egyéb alapítvány
 • 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
 • 573 Nonprofit részvénytársaság
 • 575 Nonprofit közkereseti társaság
 • 576 Nonprofit betéti társaság
 • 599 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet
 • 735 Művészeti alkotóközösség
 • 736 Közhasznú társaság

A pályázat benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség, amennyiben a konzorciumi partnerek egyenként is megfelelnek a támogatást igénylők körének. A konzorciumi partnerek száma legfeljebb három lehet. A konzorciumi formában történő támogatási kérelem benyújtás előnyt jelent.

Egy intézmény/szervezet vagy fenntartója mindösszesen egy támogatási kérelemben vehet részt támogatást igénylő vagy konzorciumi partner minőségben.

 A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE, ÖSSZEGE:

 • 5 db tanulási program megvalósítása esetén: 15-20 millió Ft.
 • 6-10 db tanulási program megvalósítása esetén: 15-40 millió Ft.
 • 11 vagy több tanulási program megvalósítása esetén: 15-60 millió Ft.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA:

A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2019. január 16-ig lehetséges.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

 • 2017. január 16. – 2017. február
 • 2017. február 22. – május 31.
 • 2017. június 7. – 2017. december 3
 • 2018. január 7. – 2019. január 16.