Kérdése lenne? Keressen minket! Telefon: +36 (46) 505 266 Iroda: 3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 1-7. C épület 1/4

Egyes egyházi oktatási infrastrukturális fejlesztések EFOP-4.1.1-15

 • Mire pályázhat?:          építés, infrastruktúrális fejlesztés
 • Támogatás összege:   min. 150 millió Ft – max. 1500 millió Ft
 • Támogatás mértéke:   100%
 • Beadási határidő:        FELFÜGGESZTVE

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA:

2016. január 25-től 2018. január 25-ig, illetve forráskimerülésig.

Ezen időszak alatt az értékelési határnapokig benyújtásra került projektek együttesen kerülnek elbírálásra. Első értékelési határnap:

 1. március 18.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE:

Rendelkezésre álló keretösszeg összesen:    4,95 milliárd Ft
Támogatás összege:    min. 150 millió Ft – max. 1500 millió Ft
Támogatott projektek száma:    10-12 db
Támogatás formája:    vissza nem térítendő
Támogatás mértéke:    100%

PÁLYÁZÓK KÖRE:

Támogatási kérelmet nyújthatnak be megyeszékhelyen, megye jogú városban vagy járási központban köznevelési intézményt fenntartó alábbi szervezetek:

 • Bevett egyház (GFO 551),
 • Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy (GFO 552),
 • Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személyek (GFO 555),
 • Egyházi szervezet technikai kód (GFO 559).

A fent felsorolt szervezetnek meg kell felelnie – a fejlesztendő intézmény vonatkozásában – az I. pontban jelzett feltételnek és a II. pontban jelzett feltételek valamelyikének:

I. pont: a feladatellátási-helyen a tanulói létszám eléri a 350 főt

és

II. pont:

 • a mindennapos testnevelés infrastrukturális feltételei nem adottak,
 • tanteremi kapacitása igazolhatóan elmarad a tanuló létszám szerinti igénytől,
 • nem teljesülnek maradéktalanul a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben meghatározott minimális infrastrukturális feltételek.

Egy fenntartó különböző feladatellátási-helyeire külön-külön adhat be pályázatot. Egy fenntartó egy feladatellátási-helyére azonban csak egy pályázatot adhat be.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

I. PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS

 • Megvalósíthatósági tanulmány készítése (benne költség-haszon elemzés),
 • Műszaki tervdokumentumok, engedélyeztetési tervek elkészítése (rehabilitációs mérnöki ellenjegyzéssel),
 • Közbeszerzések előkészítése és lebonyolítása.

II. PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSA

Önállóan támogatható tevékenységek

a) A feladatellátási-helyekhez kapcsolódó építési tevékenységek:

 • funkció nélküli épületek/épületrészek átalakítása
 • korszerűsítés
 • bővítés
 • átalakítás
 • rekonstrukció, modernizáció
 • többfunkcióssá tétel
 • műszaki színvonal emelése, fizikai állag javítása
 • képzésre alkalmas terek kialakítása

b) A mindennapos testnevelés infrastrukturális hátterének biztosításához nélkülözhetetlen fejlesztések

 • kötelező helyiségek kialakítása, illetve felújítása az MSZ szabványnak megfelelően
 • a köznevelési intézményekhez tartozó sportudvar, valamint közösségi terek kialakítása, felújítása.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

a) A feladatellátási-helyekhez kapcsolódó építési tevékenységek:

 • beruházáshoz kapcsolódó energetikai korszerűsítés,
 • akadálymentes felújítás (kötelező).

b) Az intézményi belső terek kialakítása a méltányos oktatási-nevelési környezet alapkövetelményeinek figyelembe vételével:

 • képzésre alkalmas terek kialakítása, különösen természettudományos laborok kialakítása, korszerűsítése.

c) Fogyatékkal élők számára biztosítandó speciális szolgáltatásokhoz kapcsolódó infrastruktúrafejlesztés;

d) Az intézmények udvarának, játszóudvarának akadálymentes felújítása, balesetmentesítése, tanulást segítő térként való bekapcsolása a nevelés folyamatába;

e) Az infrastrukturális fejlesztésben érintett terek használhatóságának biztosításához eszközök, berendezési tárgyak és bútorok beszerzése;

f) Akadálymentes mellékhelyiségek, higiéniás létesítmények, orvosi szoba, szocializációt segítő helyiségek, szabadidős programoknak, foglalkozásoknak lehetőséget biztosító terek (pl. játszóudvar, klubhelyiség, könyvtár, stb.), szerverszoba, információs és kommunikációs technológiák (IKT) komplex eszközrendszerének fogadására alkalmas intézményi környezet kialakítása;

g) Melegítő – és főzőkonyha infrastrukturális beruházásai és kapcsolódó, nélkülözhetetlen eszközbeszerzések.

III. PROJEKTMENEDZSMENT

IV. HORIZONTÁLIS SZEMPONTOK

V. TÁJÉKOZTATÁS, NYILVÁNOSSÁG