Kérdése lenne? Keressen minket! Telefon: +36 (46) 505 266 Iroda: 3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 1-7. C épület 1/4

Élelmiszeripari középvállalatok komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel GINOP-1.2.6-8.3.4-16

 • Mire pályázhat?:          Termelő eszközök, gépek beszerzése, ingatlan beruházás
 • Támogatás összege:   Min. 50 millió Ft – max. 2 Mrd Ft
 • Támogatás mértéke:   Vissza nem térítendő támogatás: 37%, Kölcsön: 75%
 • Beadási határidő:        2016. november 30-től 2018. november 30-ig

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE:

Rendelkezésre álló keretösszeg összesen:

100 Mrd Ft amelyből,

vissza nem térítendő támogatás keretösszege: 50 Mrd Ft

kölcsön keretösszege: 50 Mrd Ft

Támogatás összege:

vissza nem térítendő támogatás:
min. 50 millió Ft – max. 750 millió Ft

kölcsön: min. 50.000.001 Ft – max. 2 Mrd Ft

Támogatott projektek száma: 200-300 db
Támogatás formája: vissza nem térítendő/kölcsön/önerő
Támogatás maximális mértéke:

vissza nem térítendő támogatás: 37%

kölcsön: 75%

Projekt időtartama: 24 hónap

A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön együttes támogatástartalma:

 • Regionális beruházási támogatás igénybevétele esetén:
  • az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld és a Dél-Dunántúl régiókban 60%,
  • a Közép-Dunántúl régióban 45%,
  • a Nyugat-Dunántúl régióban 35% lehet.
 • Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás esetén:
  • az elszámolható költségek 70%-a lehet.
 • Csekély összegű támogatás esetén az elszámolható költségek 100 %-a lehet.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

Önállóan támogatható tevékenységek

 • Új termelő eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása (minimum a projekt összköltségének 20%-a).

 Önállóan nem támogatható tevékenységek

 • Infrastrukturális és ingatlan beruházás.
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének részbeni fedezése megújuló energia előállításával.
 • A termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati infokommunikációs rendszerekhez kapcsolódó informatikai eszközök és szoftverek beszerzése.
 • Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések. Szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége (a projekt összköltségének maximum 10%-a).
 • Környezetirányítási, vezetési, hitelesítési és minősítési rendszerek bevezetése, tanúsíttatása, hitelesítése, termékek környezetvédelmi minősítése.

ELVÁRÁSOK:

 • Kizárólag a Felhívás 1. sz. szakmai mellékletében található TEÁOR 10 és 11 (kivéve a TEÁOR 1020 és TEÁOR 1101) besorolás szerinti élelmiszeripari feldolgozó tevékenység fejlesztésére irányuló projektek támogathatók.
 • A Felhívás 2. számú mellékleteként megtalálható az elszámolható eszközök körét meghatározó Vámtarifa Szám (VTSZ) szerinti lista. A projekt keretében csak a listán feltüntetett VTSZ szám alá tartozó eszközök kerülhetnek beszerzésre – beleértve a tartozékokat is.
 • A Felhívás 3. számú szakmai mellékleteként megtalálható az elszámolható szoftverek körét meghatározó TESZOR lista. A projekt keretében csak a listán feltüntetett TESZOR szám alá tartozó szoftverek kerülhetnek beszerzésre.

KÖTELEZŐ VÁLLALÁSOK:

 • Éves nettó árbevétel/adóalapba beszámított bevétel tartása

A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti év átlagában a nettó árbevétele nem csökken a bázis árbevételhez képest.

 • A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a fenntartási időszak végéig a projektet fenntartja és működteti azt, valamint a folyósított teljes kölcsönösszeget a kölcsönszerződésben foglalt feltételeknek megfelelően törleszti.

A PROJEKT TERÜLETI KORLÁTOZÁSA:

Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi Régió területén megvalósuló projektek.

PÁLYÁZÓK KÖRE:

Támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi feltételeket teljesítő azon élelmiszeripari középvállalkozások:

 • amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, és
 • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 50 fő volt, és
 • amelyek esetében a projekt összköltsége nem haladja meg a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év értékesítés nettó árbevétel, egyéni vállalkozók esetén az adóalapba beszámított bevétel kétszeresét, és
 • amelyek Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkeznek.

A támogatást igénylőnek a fenti pontokban szereplő kritériumoknak együttesen kell megfelelnie.

A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

Jogi forma szerint:

 •  kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok,
 •  SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek,
 •  szövetkezetek.

Gazdálkodási formakód szerint:

 • 113 Korlátolt felelősségű társaság
 • 114 Részvénytársaság
 • 116 Közkereseti társaság
 • 117 Betéti társaság
 • 124 Agrárgazdasági szövetkezet
 • 141 Európai részvénytársaság (SE)
 • 142 Európai szövetkezet (SCE)
 • 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
 • 228 Egyéni cég
 • 231 Egyéni vállalkozó

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA:

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. november 30-től 2018. november 30-ig lehetséges.