Kérdése lenne? Keressen minket! Telefon: +36 (46) 505 266 Iroda: 3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 1-7. C épület 1/4

Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek EFOP-3.9.2-16

 • Mire pályázhat?:          Képzések, programok megvalósítása
 • Támogatás összege:   min. 100 millió Ft – max. 500 millió Ft
 • Támogatás mértéke:   100%
 • Beadási határidő:        Még nem ismert

A konstrukció legfőbb célja a területi különbségek és különösen a településméretből adódó
társadalmi hátrányok komplex megközelítéssel történő, a helyi igényeken alapuló csökkentése
a humán közszolgáltatások tekintetében, valamint a minőségi közszolgáltatásokhoz való
hozzáférés javítása elsősorban a köznevelés, a felsőoktatás, a felnőttoktatás által biztosított
informális és nem formális tanulás területén, a helyi tudástőke gyarapítása érdekében.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE:

Rendelkezésre álló keretösszeg összesen: 18,9 Mrd Ft
Támogatás összege: min. 100 millió Ft – max. 500 millió Ft
Támogatott projektek száma: 38-189 db
Támogatás formája: vissza nem térítendő
Támogatás mértéke: 100%
Projekt időtartama: min. 24 hónap – max. 48 hónap

* Teljes lakónépesség (a megvalósításra kerülő projekt által elért, a megvalósításba bevont települések
közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezők, fő)
4.000-20.000 fő  A támogatás maximális összege: 250 000 000 Ft
20.000 fő felett  A támogatás maximális összege: 500 000 000 Ft

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

I. A projekt szakmai megvalósítása

 • A települési önkormányzatok által fenntartott alapszintű humán közszolgáltatásokban
  dolgozó szakemberek képzése, továbbképzése, tapasztalatcsere a minőségi
  szolgáltatásokhoz való hozzáférés növelése érdekében, különös tekintettel a hátrányos
  helyzetű emberek hozzáférésének biztosítására.
  • Pl.: szakember/szaktudás-hiány enyhítését célzó programok; szakképzettség
   megszerzésének, átképzés támogatása; szakmai kompetenciák fejlesztése; szakemberek
   közti információcsre erősítése; szakmai műhelyek; kapcsolódó helyi közösségi
   közlekedés szervezése.
 • A gyermekek/tanulók személyiség és kompetenciafejlesztését, iskolai és munkaerő-piaci
  érvényesülését elősegítő iskolán kívüli programok megvalósítása, helyi
  kezdeményezések támogatása kiemelt figyelmet fordítva a hátrányos helyzetű
  gyerekek/tanulók bevonására.
  • Pl.: pénzügyi ismeretek ill. fenntartható fejlődéssel kapcsolatos ismeretek fejlesztése;
   tehetséggondozás; iskolán kívüli nyelvtanítás; tanulói kompetenciák fejlesztése;
   kapcsolódó helyi közösségi közlekedés szervezése.
 • A hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók/hallgatók közneveléshez/felsőoktatáshoz való
  hozzáférésének biztosítása.
  • Pl.: ösztöndíj biztosítása hátrányos helyzetű tanulók részére; a hátrányos helyzetű
   gyermekek/tanulók óvodába/iskolába jutásának támogatása.
 • Komplex óvodai szolgáltatásfejlesztés, különös tekintettel a hátrányos helyzetű
  gyerekek óvodai neveléshez való hozzáférésének biztosítására.
  • Pl.: óvodába járást akadályozó tényezők feltárása; óvodapedagógiai képzések; a szülők
   és a köznevelési intézmény közötti kapcsolat erősítése; egészségügyi programok
   (úszásoktatás, zeneovi, mozgáskoordinációs fejlesztés); kisértékű eszközbeszerzések;
   kapcsolódó helyi közösségi közlekedés szervezése.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

I. Projekt előkészítés

 • megvalósíthatósági tanulmány előkészítés
 • közbeszerzés előkészítése és/vagy lefolytatása

A projekt előkészítésével összefüggő tevékenységek megkezdése, illetve a projekt
megalapozását szolgáló tanulmányok elkészítése nem jelenti a projekt megkezdését.

II. Projekt menedzsment

III. Kötelező tájékoztatás, nyilvánosság

IV. Könyvvizsgálat

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

I. A fejlesztés megvalósításához szükséges infrastruktúra és infokommunikációs fejlesztés:

 • a projekt megvalósításához nélkülözhetetlen informatikai, irodatechnikai eszközök és
  a képzési tevékenységhez kapcsolódó eszközök.

II. Az önállóan támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységekhez kapcsolódó,
kiegészítő tevékenységek:

 • A települési önkormányzatok által fenntartott alapszintű humán közszolgáltatásokban
  dolgozó humán erőforrások fejlesztése, szakemberek képzése, továbbképzése,
  tapasztalatcsere a minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés növelése érdekében,
  különös tekintettel a hátrányos helyzetű emberek hozzáférésének biztosítására.
 • A gyermekek/ tanulók személyiség és kompetenciafejlesztését, iskolai és munkaerőpiaci
  érvényesülését elősegítő iskolán kívüli programok megvalósítása, helyi
  kezdeményezések támogatása kiemelt figyelmet fordítva a hátrányos helyzetű
  gyerekek/tanulók bevonására.
 • Komplex óvodai szolgáltatásfejlesztés, különös tekintettel a hátrányos helyzetű
  gyerekek óvodai neveléshez való hozzáférésének biztosítására.

III. A pályázat céljainak megvalósítását szolgáló tudományos ismeretterjesztő
tevékenységek a felsőoktatási intézmények részvételével.

IV. Alacsony iskolai végzettségű, rossz munkaerő-piaci esélyekkel rendelkező lakosság
munkaerő-piaci esélyeinek javítása.

V. Korai iskolaelhagyást megelőző modellprogram kidolgozása és megvalósítása szociális
hátrányokkal küzdő csoportok részére a célcsoport aktív bevonásával.

A PROJEKT TERÜLETI KORLÁTOZÁSA:

Nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek.
Nem támogathatóak a megyei jogú városok területén megvalósuló projektek.

PÁLYÁZÓK KÖRE:

A támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség.

Támogatást igénylő lehet:

 • Települési önkormányzat (GFO 321).
 • Kedvezményezett járásokban érintett települési önkormányzat többségi tulajdonában
  álló nonprofit szervezet, vagy többségi települési önkormányzati befolyással bíró
  nonprofit szervezet.
 • Kedvezményezett települések települési önkormányzatai, valamint ezen települési
  önkormányzatok többségi tulajdonában álló nonprofit szervezetek, és többségi
  települési önkormányzati befolyással bíró nonprofit szervezetek.

Konzorciumi partnerként bevonhatók az alábbi GFO kóddal ellátott szervezetek:

GFO 322; 327; 328; 351; 352; 353; 371; 372; 373; 516; 517; 521; 525; 526; 528; 529; 541; 551;
552; 559; 561; 562; 572; 573; 575; 576; 591; 599; 121; 123; 128

Felsőoktatási intézmény vonatkozásában:

GFO 312; 342; 552; 559; 562; 563; 569

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA:

Még nem ismert.