Kérdése lenne? Keressen minket! Telefon: +36 (46) 505 266 Iroda: 3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 1-7. C épület 1/4

Ifjúsági programok támogatása EFOP-1.2.2-15

 • Mire pályázhat?:          Ifjúsági programok, táborok, fesztiválok szervezése
 • Támogatás összege:   18 millió Ft - 25 millió Ft
 • Támogatás mértéke:   100%
 • Beadási határidő:        FELFÜGGESZTVE

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA:

2016. március 7-től 2018. március 7-ig, illetve forráskimerülésig.

Az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek együttesen kerülnek elbírálásra:

 • 2016. április 8.
 • 2017. január 18.
 • 2018. március 7.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE:

Rendelkezésre álló keretösszeg összesen:

1 milliárd Ft

Támogatás összege:

18 millió Ft – 25 millió Ft

Támogatott projektek száma:

40-55 db

Támogatás formája:

vissza nem térítendő

Támogatás mértéke:

100%

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

I. PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS

 • A projekt szakmai tervének elkészítése.
 • Közbeszerzések előkészítése; feltételes közbeszerzések lebonyolítása.

II. PROJEKTMENEDZSMENT

A projektmenedzsment feladatok ellátása kötelezően megvalósítandó tevékenység, amelyhez azonban kapcsolódó költségek nem számolhatók el.

III. PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSA

 • Célcsoport toborzása.
 • Ifjúsági programok, táborok, fesztiválok szervezése.
 • Szemináriumok, szakmai műhelyek, tematikus találkozók szervezése.
 • Ismeretterjesztő előadások, programok szervezése.
 • Rendszeres (pl. heti, havi) ismétlődő programok szervezése.
 • A célcsoport számára tréningek, képzések.
 • Tanácsadás, kompetenciafejlesztés.
 • Önkéntes programok szervezése, lebonyolítása.
 • Az eseményekhez kapcsolódó figyelemfelkeltő tevékenységek.
 • Az eseményekhez, különösen az önkéntes programokhoz kapcsolódó anyagok, kisértékű eszközök beszerzése.
 • Információs anyagok, ismeretterjesztő kiadványok készítése.

Fontos tudnivalók:

A fenti tevékenységeket kizárólag a kevésbé fejlett régiók területén lehet megvalósítani.

A támogatható tevékenységek közül az Önkéntes programok szervezése, lebonyolítása kötelezően megvalósítandó tevékenység.

A fent felsorolt tevékenységekbe külhoni szervezeteket is be lehet vonni együttműködő partnerekként.

Az együttműködő partnerek a projekt keretében nem részesülnek anyagi támogatásban.

Kizárólag olyan programok, tevékenységek támogathatók, amelyeket a támogatást igénylő a projekt megvalósítása során ingyenesen nyújt a célcsoport számára, és amelyből bevétele nem keletkezik.

IV. HORIZONTÁLIS SZEMPONTOK

V. TÁJÉKOZTATÁS, NYILVÁNOSSÁG

KÖTELEZŐ VÁLLALÁSOK:

1. A projekt tervezése és megvalósítása során a projektben létrehozott eredményeknek meg kell majd felelniük az alábbi elvárásoknak:

 • Közvetlen célcsoport: 15-29 éves fiatalok.
 • Közvetett célcsoport: programba bevont fiatalok családjai.

2. A projekt előkészítése érdekében a támogatást igénylőnek a projekt koncepcióját bemutató szakmai tervet kell készítenie.

3. A projekt az alábbi tématerületek közül legalább háromra ki kell, hogy terjedjen:

 • Új közösségek létrejöttét elősegítő szabadidős programok megvalósítása.
 • Személyiségfejlesztés és önismereti kompetencia-fejlesztés.
 • Egészségmegőrzés, prevenció.
 • Közéletben való ifjúsági részvétel.
 • Honismeret, a helyismeretet elősegítése, hazaszeretetre nevelés.
 • Természeti és épített környezet megóvását, védelmét segítő programok megvalósítása.
 • A fiatalok saját problémamegoldó képességének erősítése az önálló életkezdet sikerének érdekében.

4. A projekt megvalósítása során az alábbi folyamatos szakmai együttműködést szükséges megvalósítani az Új Nemzedék Központ Nonprofit Kft.-vel.

PÁLYÁZÓK KÖRE:

Azok a szervezetek, amelyek megfelelnek az alábbi feltételek mindegyikének:

 • a devizajogszabályok alapján belföldinek minősül, Magyarországon székhellyel rendelkezik a kevésbé fejlett régiókban (Közép-magyarországi régióban lévő székhellyel rendelkező szervezet is benyújthat támogatási kérelmet, ha telephellyel rendelkezik a kevésbé fejlett régiókban);
 • főtevékenysége a TEÁOR nómenklatúra szerinti (kivéve egyházi szervezetek):
 • 8899 – Mns egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül, vagy
 • 9499 – Mns egyéb közösségi, társadalmi tevékenység.
 • bírósági nyilvántartásba vételére 2014. január 1-jét megelőzően került sor (kivéve egyházi szervezetek);
 • a felhívás megjelenését megelőző két lezárt üzleti év vonatkozásában az adózott eredménye nem negatív;
 • valamint az alábbi gazdasági forma valamelyikébe tartozik:
 • Egyéb szövetség (GFO 517),
 • Egyéb egyesület (GFO 529),
 • Egyéb alapítvány (GFO 569),
 • Vallási tevékenységet végző szervezet (GFO 525),
 • Bevett egyház (GFO 551),
 • Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy (GFO 552),
 • Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy (GFO 555),
 • Egyházi szervezet technikai kód (GFO 559).

A pályázathoz csatolni kell támogatói nyilatkozatot projektjük végrehajtására a megvalósítás fő helyszíne szerint illetékes települési önkormányzattól (hogy a projekt illeszkedik a helyi esélyegyenlőségi programhoz).
A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség. Egy szervezet csak egy támogatási kérelmet nyújthat be.