Kérdése lenne? Keressen minket! Telefon: +36 (46) 505 266 Iroda: 3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 1-7. C épület 1/4

Innovációs voucher GINOP-2.1.4-15

 • Mire pályázhat?:          Innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatások igénybevétele
 • Támogatás összege:   3 millió Ft – 20 millió Ft
 • Támogatás mértéke:   max. 75%
 • Beadási határidő:        2016. novemebr 30-tól 2018. november 30-ig, illetve forráskimerülésig

A TÁMOGATÁS MAXIMÁLIS MÉRTÉKE:

Az innovációs tanácsadásra és innovációs támogató szolgáltatásokra nyújtott támogatás esetében a támogatási intenzitás az elszámolható költségek 75%-ára növelhető, feltéve, hogy bármely hároméves időszak alatt az innovációs tanácsadásra és támogató szolgáltatásokra nyújtott támogatás teljes összege nem haladja meg vállalkozásonként a 200 000 EUR-t.

Amennyiben a 200.000 EUR-t meghaladja, akkor a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

PÁLYÁZÓK KÖRE:

Mikro-, kis-, és középvállalkozások,

 • amelyek, rendelkeznek legalább két lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
 • amelyek, éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 3 fő volt,
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,
 • amelyek nem tartoznak az EVA hatálya alá.

A támogatást igénylőnek a kritériumok mindegyikének meg kell felelnie.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

A kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás

a) Innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatások igénybevétele tevékenység: Külső szakértő szervezet által nyújtott innovációs tanácsadás és kutatás-fejlesztési és innovációs támogató szolgáltatás igénybevétele, amely nem lehet időszakos vagy folyamatosan visszatérő tevékenység, illetve nem kapcsolódhat a vállalkozás szokásos működési tevékenységéhez.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei:

a) Egyéb szakértői szolgáltatás költségei

Innovációs támogató szolgáltatások hatékonyabb termékek, eljárások és szolgáltatások fejlesztése céljából:

 • adatbankok, műszaki szakkönyvtárak igénybevétele,
 • felsőoktatási intézmény, akadémiai vagy állami kutatóintézet, állami többségi tulajdonú non-profit gazdasági társaság, egyéb minősített szolgáltató által biztosított laboratóriumhasználat,
 • minőségtanúsítás keretén belül elszámolható egyrészt a rendszer kialakítása, azaz irányítási rendszer kézikönyve, folyamatleírások, munkautasítások, munkaköri leírások készítése, irányítási rendszer bevezetése, oktatása a felkészítő szervezet árajánlata alapján, másrészt nnemzetközileg elismert tanúsíttatás: elő audit, tanúsító audit, a tanúsítvány regisztrációjának költsége a tanúsító szervezet árajánlata alapján,
 • műszaki, tudományos tesztelés igénybevétele felsőoktatási intézmény, akadémiai vagy állami kutatóhely, állami többségi tulajdonú non-profit gazdasági társaság, egyéb minősített szolgáltató bevonásával egy adott műszaki és/vagy technológiai bizonytalanságot jelentő probléma megoldására, amelyet a támogatást igénylő a saját kapacitásai és tudása révén megoldani nem képes.