Kérdése lenne? Keressen minket! Telefon: +36 (46) 505 266 Iroda: 3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 1-7. C épület 1/4

Kertészet korszerűsítése – kertészeti gépbeszerzés támogatása VP2-4.1.3.5-16

 • Mire pályázhat?:          Munkagépek, eszközök beszerzése
 • Támogatás összege:   Max. 20 millió Ft
 • Támogatás mértéke:   40-70%
 • Beadási határidő:        FELFÜGGESZTVE

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE:

Rendelkezésre álló keretösszeg összesen:

18,08 Mrd Ft, amelyből:

2A célterület: 16,45 milliárd Ft

2B célterület: 1,62 milliárd Ft

Támogatás összege:

egyéni projekt esetében: max. 10 millió Ft

kollektív projekt esetében: 20 millió Ft

Támogatott projektek száma: 1500 db
Támogatás formája: vissza nem térítendő
Támogatás mértéke: 40-70%
Projekt időtartama: 12 hónap

 

Támogatási terület

Támogatást igénylő

egyéni projekt kollektív projekt fiatal mezőgazdasági termelő
Közép-Magyarországi régió 40 % + 10 % + 10 %
Nyugat-Dunántúli régió 50 % + 10 % + 10 %
Közép-Dunántúli régió 50 % + 10 % + 10 %
Dél-Dunántúli régió 50 % + 10 % + 10 %
Észak-Magyarországi régió 50 % + 10 % + 10 %
Észak-Alföldi régió 50 % + 10 % + 10 %
Dél-Alföldi régió 50 % + 10 % + 10 %

Kollektív projektnek minősül a legalább öt – jogilag és gazdaságilag egymástól független – kedvezményezett által közösen végrehajtott projekt (konzorcium). Kollektív projektnek minősül továbbá a termelői csoport, a termelői szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

Önállóan támogatható tevékenységek

Versenyképesség javítása érdekében, építéssel nem járó kertészeti eszköz beszerzése:

 • kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges – mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható – munkagépek beszerzése,
 • kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges önjáró betakarítógépek beszerzése,
 • kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges, gépek, eszközök beszerzése,
 • maximum 1 db, legfeljebb 80 kW motorteljesítményű kertészeti traktor beszerzése.

A PROJEKT TERÜLETI KORLÁTOZÁSA:

Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi Régió területén megvalósuló projektek.

PÁLYÁZÓK KÖRE:

Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy:

 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek.
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.

A támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség.

Kollektív projektnek minősül a legalább öt – jogilag és gazdaságilag egymástól független – kedvezményezett által közösen végrehajtott projekt (konzorcium). Kollektív projektnek minősül továbbá a termelői csoport, a termelői szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt.

A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.

Konzorciumnak az az együttműködés minősül, amelynek legalább öt tagja van. A konzorcium minden egyes tagjának külön-külön meg kell felelni a jogosultsági feltételeknek, továbbá nem lehetnek egymásnak partnerei, illetve kapcsolódó vállalkozásai.

Termelői csoport és termelői szervezet esetén a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozóan a tagok:

 • árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 50%-ának mezőgazdasági tevékenységből kell származnia, és
 • legalább 50 %-ának igazolnia kell a legalább 6000 euró STÉ értékű üzemmérettel való rendelkezést.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA:

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. december 19-től 2018. december 18-ig lehetséges.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

 • 2017. január 19.
 • 2017. február 20.
 • 2017. március 20.
 • 2017. június 19.
 • 2017. szeptember 19.
 • 2017. december 19.
 • 2018. március 19.
 • 2018. június 19.
 • 2018. szeptember 19.
 • 2018. december 18.