Kérdése lenne? Keressen minket! Telefon: +36 (46) 505 266 Iroda: 3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 1-7. C épület 1/4

Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével VP-2-4.1.3.1-16

 • Mire pályázhat?:          kertészeti termelőtevékenységet szolgáló létesítmények építése, fejlesztése
 • Támogatás összege:   max. 500 M Ft - max. 1 milliárd Ft
 • Támogatás mértéke:   40-60%
 • Beadási határidő:        FELFÜGGESZTVE

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA:

2016. március 7. és 2018. március 6. között, illetve forráskimerülésig.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

 • 2016. április 15.
 • 2016. július 31.
 • 2016. október 31.
 • 2017. január 31.
 • 2017. április 30.
 • 2017. július 31.
 • 2017. október 31.
 • 2018. március 6.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE:

Rendelkezésre álló keretösszeg összesen:

22,5 milliárd Ft

Támogatás összege:

max. 500 M Ft* – max. 1 milliárd Ft*

Támogatott projektek száma:

350 db

Támogatás formája:

vissza nem térítendő

Támogatás mértéke:

40 % – 60 %

*egyéni projekt esetén maximum 500 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 1 milliárd Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.

PÁLYÁZÓK KÖRE:

Mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:

 • igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – mezőgazdasági tevékenységből származó legalább 6 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkezik, valamint árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott;

Termelői csoport, termelői szervezet abban az esetben is jogosult a támogatásra, amennyiben, minden egyes tagja külön-külön megfelel a jogosultsági feltételeknek.

A felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

I. A kertészeti termelőtevékenységet szolgáló létesítmények építése:

 1. új üvegházak (üvegborítású növényházak) építése;
 2. új, fóliaborítású, nagy légterű, blokkrendszerű növényházak (blokkfóliaházak) építése;
 3. új, nagylégterű, egyhajós hideg hajtató fóliasátrak építése;
 4. blokkrendszerű hideg hajtató fóliaházak építése;
 5. telepi infrastruktúra fejlesztése (kerítés, tűzivíztározó kialakítása, szociális és kiszolgáló helyiségek építése, közművek kiépítése).

II. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek meglévő fóliaházak vagy üvegborítású növényházak:

 1. hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése: utólagos külső hőszigetelés, külső nyílászáró-csere / korszerűsítés, hővisszanyerő szellőzés korszerűsítése, létesítése stb.);
 2. hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése: fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése, hőtermelők cseréje korszerű, nagyhatásfokú berendezésekre, hűtési rendszer energiatakarékos korszerűsítése, hulladékhő hasznosítási lehetőségek kiaknázása stb.);
 3. világítási rendszerek korszerűsítése: fényforrások, világítótestek cseréje. Kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek stb.);
 4. technológiai korszerűsítése;
 5. kapcsolódó temperált levegőjű létesítményeinek (válogató, csomagoló tér, terem, közlekedők, kiszolgáló terek,göngyölegtároló, géptároló, fedett és nyitott rámpák technológiai rendszereinek energetikai korszerűsítése.

III. Új vagy meglévő fóliaházak vagy üvegborítású növényházak esetében megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása:

 1. Geotermikus energia hasznosítása
 2. Új termelő kút/rendszer fúrása, meglévő, ám hőhasznosításra jelenleg nem használt, vagy leromlott termál kutak, meddő szénhidrogén-kutak felújítása és termelőkúttá alakítása.
 3. A használt termálvíz kezelését szolgáló technológiák beszerzése és az elhelyezését szolgáló projketek. A kapcsolódó tartozékok, berendezések, szerelvények, szűrőrendszerek, hő és ioncserélők, sótalanítók valamint hűtőtó kialakítása – beleértve a vízvisszasajtoló kutat és berendezéseit is -, valamint a működést szolgáló építmények beszerzése.
 4. A geotermikus energiaellátás berendezéseinek korszerűsítése, új berendezések beszerzése. Meglévő geotermikus hőhasznosító rendszer hatékonyság-növelése, puffertartály, kaszkádrendszer, hőszivattyú, szerelvények, vezetékek kiépítése.
 5. Vízfogyasztásmérő eszközök telepítése.
 6. Egyéb megújuló energia hasznosítása:
 • Napkollektorok alkalmazása használati meleg víz igény részbeni vagy teljes kielégítése céljából és/vagy fűtésrásegítésre.
 • Amennyiben termálvízből már meglévő hőhasznosítás után kinyerhető hulladékhő nem áll rendelkezésre, földhő kinyerésére hőszivattyú alkalmazása alapfűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre.
 • Biomassza, azon belül mezőgazdasági fő és melléktermék, kertészeti és állattenyésztési melléktermék, energianövény, erdészeti fő és melléktermék, faipari és egyéb ipari hulladék és egyéb melléktermék felhasználása használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése céljából és/vagy fűtésrásegítésre (kazánrendszer kiépítése).
 • Napelemek alkalmazása hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából.