Kérdése lenne? Keressen minket! Telefon: +36 (46) 505 266 Iroda: 3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 1-7. C épület 1/4

Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

 • Mire pályázhat?:          Közutak karbantartása, állapotjavítása, az ehhez szükséges munka- és erőgépek beszerzése
 • Támogatás összege:   min. 10 millió Ft - max. 100 millió Ft
 • Támogatás mértéke:   75-95%
 • Beadási határidő:        FELFÜGGESZTVE

A felhívás célja a vidéki térségekben élők életminőségének javítása, az alapvető szolgáltatások
elérhetőségének fejlesztése, a földrajzi mobilitás elősegítése, ezeken keresztül a térség
gazdaságának fejlesztése.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE:

Rendelkezésre álló keretösszeg összesen:

1. célterület: 14,7 milliárd forint

2. célterület: 3,7 milliárd forint

Támogatás összege:

1. célterület: 100 millió Ft

2. célterület: 10 millió Ft,

konzorcium esetén 20 millió Ft

Támogatott projektek száma: 260-330 db
Támogatás formája: vissza nem térítendő
Támogatás mértéke: 75-95%
Projekt időtartama: 24 hónap

TÁMOGATÁS MÉRTÉKE:

  Maximális
támogatási
intenzitás
Maximális
támogatási
intenzitás
Maximális
támogatási
intenzitás
Maximális
támogatási
intenzitás
A 290/2014.
(XI.26.) Korm.
rendelet szerinti
kategóriába
tartozó járásban
lévő település
nem besorolt
75%
kedvezményezett
85%
fejlesztendő
90%
komplex
programmal
fejlesztendő
95%

A maximálisan igényelhető támogatás összege célterületenként nem haladhatja meg az
adott célterület esetében igényelhető maximális támogatás összegét.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

Önállóan támogatható tevékenységek

1. célterület esetében (több, önállóan támogatható tevékenység is választható):

Önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésű, külterületi, már meglévő
földutak:

 • mechanikai stabilizálása;
 • fejlesztése szélesítéssel;
 • alépítményének és szilárd burkolatának kialakítása.

2. célterület esetében (több, önállóan támogatható tevékenység is választható):

Önkormányzati tulajdonú utak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító:

 • vontatott és függesztett munkagépek,
 • erőgépek,
 • erőgépek és vontatott, függesztett munkagépek,
 • ágaprító gépek beszerzése.

Erőgépek esetében kizárólag traktor beszerzése támogatható.

Egy támogatási kérelemben több célterületre is igényelhető támogatás.

Önállóan nem támogatható tevékenységek

Mindkét célterület esetében:

 • projekt előkészítés:
  • szakmai előkészítés,
  • közbeszerzés;
 • mérnöki feladatok;
 • projektmenedzsment;
 • egyéb szolgáltatások, beleértve a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának
  kötelező tevékenységét.

1. célterület esetében:

 • szükséges infrastrukturális munkák: az útberuházáshoz kapcsolódó infrastrukturális
  elemek forgalomtechnika korszerűsítése, műtárgyépítés és felújítás, komplex területelőkészítési
  munkák (bontás, tereprendezés, kármentesítés, lőszermentesítés,
  régészet stb.);
 • szilárd burkolatú út kialakítása esetén közlekedésbiztonságot szolgáló fejlesztések:
  forgalomtechnikai jelzések és eszközök, sebesség- és forgalomcsillapító szigetek
  építése, gyalogátkelőhelyek;
 • balesetveszélyes útszakaszok közlekedésbiztonsági fejlesztése: balesetveszélyes ívek
  korrekciója;
 • amennyiben az adott út esetében releváns: kerékpáros átvezetések kialakítása;
 • árokrendezés, átereszek felújítása, padkák, rézsűk kialakítása, nyitott vagy zárt
  csapadékvíz-elvezető rendszer helyreállítása, korszerűsítése;
 • zöldterület-építési, átalakítási munkák.

2. célterület esetében:

 • kiegészítő elektrotechnikai-mechanikai tartozékok, melyek az utak karbantartását
  szolgáló erő- és munkagépek működtetéséhez nélkülözhetetlenek.

A PROJEKT TERÜLETI KORLÁTOZÁSA:

A beruházások megvalósítására a Vidékfejlesztési Program szerinti vidéki térségekben
található településeken (3. és 4. számú melléklet) van lehetőség.

A Vidékfejlesztési Program lehatárolása értelmében nem támogathatóak Budapest és a
budapesti agglomerációhoz tartozó településeken végrehajtott beruházások.

PÁLYÁZÓK KÖRE:

Mindkét célterület esetében:

 • vidéki térségben működő települési önkormányzat, önkormányzati társulás.

A támogatási kérelem benyújtására mindkét célterület esetében konzorciumi formában is van
lehetőség.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA:

A támogatási kérelmek benyújtásának határideje még nem ismert.