Kérdése lenne? Keressen minket! Telefon: +36 (46) 505 266 Iroda: 3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 1-7. C épület 1/4

Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása GINOP 1.2.5-15

 • Mire pályázhat?:          Logisztikai szolgáltató központok fejlesztése
 • Támogatás összege:   min. 25 millió Ft – max. 100 millió Ft
 • Támogatás mértéke:   50%
 • Beadási határidő:        FELFÜGGESZTVE

PÁLYÁZÓK KÖRE:

Nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

1. mikro-, kis-, és középvállalkozások

 • amelyek rendelkeznek legalább két lezárt, teljes üzleti évvel,
 • amelyek, éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 5 fő volt,
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,
 • amelyek minimum 5 000 m2 fedett raktárkapacitással6 rendelkeznek.

2. nagyvállalkozások

 • csak abban az esetben, amennyiben a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két teljes lezárt üzleti évben realizált nettó árbevételük legalább 50%-a KKV-k számára nyújtott logisztikai szolgáltatásból származik,
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,
 • amelyek minimum 5 000 m2 fedett raktárkapacitással rendelkeznek.

3. jogi forma szerint:

 • kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,
 • szövetkezetek.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

Kizárólag a pályázati felhívás 1. számú szakmai mellékletében felsorolt TEÁOR besorolás szerinti fejlesztésekhez kapcsolódó tevékenységek (logisztikai alapszolgáltatások, illetve az ezt kiegészítő logisztikai és egyéb szolgáltatásokhoz szükséges beruházások, korszerűsítések) támogathatóak:

 • Logisztikai szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó új eszköz beszerzése;
 • Információs technológia-fejlesztés, kizárólag logisztikai szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó új informatikai eszközök és szoftverek.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Logisztikai szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó telekhatáron belüli alapinfrastruktúra bővítés, korszerűsítés és ingatlan beruházás, amelyek a projekt összköltségének legfeljebb 25%-át érhetik el;
 • Logisztikai szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések.

KÖTELEZŐ VÁLLALÁSOK:

A támogatást igénylőnek az alábbiakban felsorolt feltételeket együttesen kell vállalnia:

 • Létszámtartás: a projekt fizikai befejezésétől számított legalább két lezárt üzleti éven keresztül a bázislétszámot.
 • Éves nettó árbevétel növekmény a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két év alatt összesen eléri a támogatási összeget vagy a második üzleti év végére eléri az 5%-ot vagy a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két év átlagában eléri az 5%-ot

Amennyiben a támogatást igénylő nagyvállalkozás, a projekt fizikai befejezési évben az fejlesztésből származó árbevételének legalább 50%-a KKV-k számára nyújtott logisztikai szolgáltatásból származik.

Fenntartási kötelezettség: A támogatást igénylő a projekt pénzügyi befejezésétől számított 5 év, KKV-k esetében 3 év.

A projekt fizikai befejezésére legfeljebb 12 hónap áll rendelkezésre.