Kérdése lenne? Keressen minket! Telefon: +36 (46) 505 266 Iroda: 3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 1-7. C épület 1/4

Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás VP3-17.1.1-16

 • Mire pályázhat?:          mezőgazdasági biztosítások díjához nyújtható támogatás
 • Támogatás összege:   a biztosító által megküldött díjelőírási adatok alapján és a biztosító, illetve a szerződő fél díjigazolásában foglaltak figyelembevételével kerül megállapításra
 • Támogatás mértéke:   (megfizetett éves nettó biztosítási díj) 65%-a
 • Beadási határidő:        2016. március 16-tól június 9-ig, illetve forráskimerülésig.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA:

A benyújtási határidő az első évben 2016. március 16-tól június 9-ig tart, illetve forráskimerülésig.

A Támogatást igénylő évente jogosult, az Egységes kérelem felületén keresztül támogatási kérelem – mely egyúttal kifizetési igénylés – benyújtására.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE:

Rendelkezésre álló keretösszeg összesen:

4 milliárd Ft

Támogatott projektek száma:

7000 db

Támogatás formája:

vissza nem térítendő

Támogatás mértéke:

(megfizetett éves nettó biztosítási díj) 65%-a

A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE ÉS ÖSSZEGE:

A támogatási összeg a tárgyév július 31-ig az egységes kérelemben bejelentett, illetve szeptember 30-ig, a biztosító által megküldött díjelőírási adatok alapján és a biztosító, illetve a szerződő fél díjigazolásában foglaltak figyelembevételével kerül megállapításra.

Amennyiben a támogatási igény meghaladja a rendelkezésre álló forrásokat, a támogatás arányosan csökkentésre kerül.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

Önállóan támogatható tevékenységek

A felhívás keretében, olyan mezőgazdasági biztosítások díjához nyújtható támogatás, amelyek a mezőgazdasági termelők azon veszteségeire nyújtanak fedezetet, amelyeket üzemi szinten a növénykultúrában 30%-ot meghaladó mértékű hozamcsökkenést eredményező kedvezőtlen éghajlati jelenségek okoznak.

A mezőgazdasági termelő a használatában lévő termőföldje vonatkozásában megkötött, az Mkk. tv.-ben, valamint a Felhívásban szereplő feltételeknek megfelelő mezőgazdasági biztosítási szerződés díjához – mint megvalósulás során felmerülő költség – nyújtott támogatás.

A támogatásban részesíthető mezőgazdasági biztosítások:

Az „A” típusú mezőgazdasági biztosítás- csomagbiztosítás

Az „A” típusú mezőgazdasági biztosítás keretében a biztosított növénykultúra vonatkozásában értelmezhető alábbi biztosítási események mindegyikére együttesen köthető mezőgazdasági biztosítás:

 • jégesőkár,
 • aszálykár,
 • mezőgazdasági árvízkár,
 • téli fagykár,
 • tavaszi fagykár,
 • őszi fagykár
 • felhőszakadás kár,
 • viharkár,
 • tűzkár.

A „B” típusú mezőgazdasági biztosítás

A „B” típusú mezőgazdasági biztosítás keretében a 2. számú Mellékletben meghatározott növénykultúrákra köthető biztosítási szerződés, az alábbi biztosítási eseményekre:

 • jégesőkár,
 • téli fagykár,
 • őszi fagykár
 • viharkár,
 • tűzkár.

A „C” típusú mezőgazdasági biztosítás

A „C” típusú mezőgazdasági biztosítás az „A” típusú és a „B” típusú mezőgazdasági biztosítási konstrukcióban nem szereplő biztosítási konstrukciókat tartalmazza, melynek keretében a következő biztosítási eseményekre köthető mezőgazdasági biztosítás:

 • jégesőkár,
 • aszálykár,
 • mezőgazdasági árvízkár,
 • téli fagykár,
 • őszi fagykár
 • tavaszi fagykár,
 • felhőszakadás kár,
 • viharkár,
 • tűzkár.

PÁLYÁZÓK KÖRE:

Mezőgazdasági termelő, aki a szerződés biztosítottja.