Kérdése lenne? Keressen minket! Telefon: +36 (46) 505 266 Iroda: 3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 1-7. C épület 1/4

Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése VP2-6.3.1-16

 • Mire pályázhat?:          mezőgazdasági kisüzem fejlesztése
 • Támogatás összege:   max. 15 000 Euro
 • Támogatás mértéke:   100%
 • Beadási határidő:        2016. március 31. - 2018. március 30. illetve forráskimerülésig.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA:

2016. március 31. – 2018. március 30. illetve forráskimerülésig.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

 • Az első szakasz zárása: 2016.04.29
 • A második szakasz zárása: 2016.09.23
 • A harmadik szakasz zárása: 2017.03.03
 • A negyedik szakasz zárása: 2018.03.20

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE:

Rendelkezésre álló keretösszeg összesen:

14 milliárd Ft

Támogatás összege:

max. 15 000 Euro*

Támogatott projektek száma:

3017 db

Támogatás formája:

vissza nem térítendő

Támogatás mértéke:

100 %*

* Két részletben nyújtható a támogatás. Az első kifizetési kérelem benyújtás alkalmával a támogatás a teljes összeg 75%-a fennmaradó 25% támogatási összeg igénylés az üzleti terv teljesítése előrehaladásának függvényében, legkorábban az első igényléstől számított 36 hónap elteltével tervezhető és igényelhető.

PÁLYÁZÓK KÖRE:

Mikro vagy kisvállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelő, aki/amely a pályázat benyújtásának időpontjában:

 • főállású őstermelő,
 • mikrovállalkozásnak és mezőgazdasági termelőnek minősülő főállású egyéni vállalkozó,
 • szociális szövetkezet.

Támogatást igénylőnek igazolnia kell, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző naptári évben a mezőgazdasági termelés értéke eléri a 3000 euro STÉ értéket, de nem haladja meg a 6000 euro STÉ értéket vagy ezzel megegyező nettó árbevételt ért a megelőző három év átlagában. Amennyiben a pályázónak, nincs megelőző 3 év átlagában árbevétele, úgy csak az előző naptári év árbevételét kell feltüntetni.

A felhívásra pályázni konzorcium formájában nincs lehetőség.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

A támogatást igénylő az üzleti tervben vállalja, hogy, legfeljebb 4 éves időszak elteltével a mezőgazdasági termelő tevékenységből származó üzemmérete meghaladja a 6000 eurót, vagy a mezőgazdasági termelésből és Annex 1 termék feldolgozási tevékenységből származó értékesítés nettó árbevétele meghaladja a 6000 eurót.

KÖTELEZŐ VÁLLALÁSOK:

 • A támogatást igénylő életvitelszerű tartózkodási helye, mezőgazdasági szociális szövetkezet esetén pedig a székhely címe már a támogatás benyújtását megelőző év január elsején is a jogosult településen, vidéki térségen volt és ezt a projekt lezárásáig fent kell tartania,
 • kötelező képzésen való részvétel, mely a kedvezményezett számára térítésmentes.