Kérdése lenne? Keressen minket! Telefon: +36 (46) 505 266 Iroda: 3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 1-7. C épület 1/4

Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforráshatékonyságának elősegítése a feldolgozásban VP-3-4.2.1-15

 • Mire pályázhat?:          mezőgazdasági termékek értéknövelése, piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztés
 • Támogatás összege:   egyéni projekt esetént max. 500 millió Ft, kollektív projektek esetén max. 1,5 miliárd Ft
 • Támogatás mértéke:   25-70%
 • Beadási határidő:        FELFÜGGESZTVE

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE:

Rendelkezésre álló keretösszeg összesen:

151 milliárd Ft

Támogatás összege:

max. 500 millió   és max. 1,5 milliárd Ft*

Támogatott projektek száma:

5000 db

Támogatás formája:

vissza nem térítendő

Támogatás mértéke:

25 % – 70%

*Egyéni projekt esetént a támogatás összege max. 500 millió Ft, kollektív projektek esetén a támogatás összege maximum 1,5 miliárd Ft.

A TÁMOGATÁS MAXIMÁLIS MÉRTÉKE:

A támogatás intenzitása regionális beruházási támogatás esetén:

Régiók

Támogatás mértéke

Kisvállalkozás esetében + 20 %

 Középvállalkozás esetében + 10 %

Nagyberuházás esetén 50 M Euro és 100 M Euro között

Észak-Magyarország,

Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl

 

50 %

 

70 %

 

60 %

az adott területen meghatározott mérték 50 %-a

 

Közép-Dunántúl

 

35 %

 

55 %

 

45 %

az adott területen meghatározott mérték 50 %-a

 

Nyugat-Dunántúl

25 %

45 %

 

35 %

az adott területen meghatározott mérték 50 %-a

PÁLYÁZÓK KÖRE:

 • Mezőgazdasági termelő
  • utolsó teljes lezárt üzleti év alapján árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik
  • tevékenysége Annex I. termék feldolgozására irányul.
 • Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás
  • teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik;
  • tevékenysége Annex I. termék feldolgozására irányul;
  • a támogatott tevékenységgel kizárólag Annex I. terméket állít elő.
 • Kollektív beruházás keretében – konzorciumi formában
  • a termelői csoport, a termelői értékesítő szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt
  • legalább öt – jogilag és gazdaságilag egymástól független – kedvezményezett által közösen végrehajtott projekt (konzorcium)

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

A Felhívás keretében a TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti – kivéve TEÁOR 109 takarmánygyártás és TEÁOR 1102 szőlőbor termelése alá tartozó- tevékenységek támogathatóak:

Önállóan támogatható tevékenységek:

A) A mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása az élelmiszer-feldolgozás vállalati hatékonyságának növelése érdekében:

 • Termeléshez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása;
 • Az anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése;
 • A termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati infokommunikációs rendszerekhez kapcsolódó informatikai eszközök és szoftverek beszerzése;
 • A célterülethez tartozó tevékenységet szolgáló épületek, építmények kivitelezése.

B) A mezőgazdasági termékek értéknövelésével összefüggő, a környezeti erőforrás- hatékonyságot célzó fejlesztések támogatása.

a) Anyag-, energia- víztakarékos, valamint a környezetterhelést egyéb módon csökkentő feldolgozási technológiák és működési módszerek bevezetése. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek, megújuló energiával működő.

b) Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:

 • Épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése (Utólagos külső hőszigetelés, külső nyílászáró-csere / korszerűsítés, hővisszanyerő szellőzés korszerűsítése, létesítése stb.);
 • Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése (Fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése, hőtermelők cseréje korszerű, nagyhatásfokú berendezésekre, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, hulladékhő hasznosítási lehetőségek kiaknázása stb.);
 • Világítási rendszerek korszerűsítése (Fényforrások, világítótestek cseréje. Kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek stb.);
 • Berendezések, gépek, rendszerek energetikai felújítása. Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák, berendezések beszerzése;
 • Üzemi infrastruktúra és működés anyag- és víztakarékosságát, valamint emisszió-csökkentését célzó korszerűsítések, új módszerek bevezetése (pl. melléktermékek és hulladékok fokozottabb hasznosítása, csomagolás korszerűsítése, szennyvízkezelés fejlesztése, technológiai veszteségek minimumra való csökkentése stb.);
 • Az erőforrásokkal való hatékonyabb gazdálkodáshoz szükséges mérő-, ellenőrző és regisztráló rendszerek kiépítése, fejlesztése;
 • Fűtési/hűtési energiaigény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból (napkollektor-, szilárd biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése stb.);
 • Használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból (napkollektor-, szilárd biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése stb.);
 • Gazdasági-termelési folyamat közvetlen hőigényének részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból (napkollektor-, szilárd biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése stb.);
 • Villamosenergia termelés (biogáz termelés, napelemes rendszer kialakítása).

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Projekt előkészítés:
  • szakmai előkészítés,
  • közbeszerzés,
 • Mérnöki feladatok;
 • Projektmenedzsment;
 • Egyéb szolgáltatások, beleértve a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét;
 • Inputhatékonyságot nem érintő infrastrukturális beruházás;
 • Ingatlan beruházás.