Kérdése lenne? Keressen minket! Telefon: +36 (46) 505 266 Iroda: 3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 1-7. C épület 1/4

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében GINOP-1.2.3-8.3.4-16

 • Mire pályázhat?:          Eszköszbeszerzés és telephely fejlesztés
 • Támogatás összege:   Vissza nem térítendő támogatás: min. 5 millió Ft – max. 50 millió Ft, Igényelhető kölcsöny:* min. 10 millió Ft – max. 145 millió Ft
 • Támogatás mértéke:   Vissza nem térítendő támogatás: 30%, Kölcsön: 60%, Önerő: 10%
 • Beadási határidő:        FELFÜGGESZTVE

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE:

Rendelkezésre álló keretösszeg összesen:

vissza nem térítendő támogatás:
37,5 milliárd Ft

igényelhető kölcsöny:
75 milliárd Ft

Támogatás összege:

vissza nem térítendő támogatás:
min. 5 millió Ft – max. 50 millió Ft

igényelhető kölcsöny:*
min. 10 millió Ft – max. 145 millió Ft

Támogatott projektek száma: 2500-5000 db
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás/hitel
Támogatás mértéke:

vissza nem térítendő támogatás: 30%

kölcsön: 60%

önerő: 10%

Projekt időtartama: 18 hónap

*Az igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő támogatás összegét.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

 • A fejlesztendő tevékenység végzéséhez szükséges, új eszköz beszerzése a Felhívás 5. számú mellékletében szereplő Vámtarifa Szám (VTSZ) lista szerint (Önállóan támogatható tevékenység);
 • a termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, illetve a termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, felújítása, épületgépészeti beruházások végrehajtása (legfeljebb a projekt összköltségének 80%-a);
 • információs technológia-fejlesztés, új informatikai eszközök és szoftverek (hardver, szoftver) a Felhívás 5. és 6. számú mellékletében szereplő VTSZ és TESZOR lista szerint;
 • az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések (legfeljebb a projekt összköltségének 10%-a);
 • a kötelező tájékoztatáshoz és nyilvánossághoz kapcsolódó tevékenységek (legfeljebb a projekt összköltségének 0,5%-a).

 MŰSZAKI ÉS SZAKMAI ELVÁRÁSOK:

 • A szabad vállalkozási zónának minősülő településeken (Felhívás 9. számú melléklete) megvalósuló beruházások a fejlesztendő tevékenység korlátozása nélkül támogathatóak (a Felhívás 2. számú mellékletében szereplő kivételek figyelembevételével).
 • A szabad vállalkozási zónának nem minősülő településen csak feldolgozóipari beruházások fejleszthetőek a Felhívás 3. számú mellékletben szereplő TEÁOR számú tevékenységek szerint.
 • A Felhívás 5. számú melléklete tartalmazza az elszámolható eszközök körét meghatározó vámtarifa számok (VTSZ) listáit. A projekt keretében csak a listákon feltüntetett VTSZ szám alá tartozó, a fejlesztendő tevékenység végzéséhez szükséges eszközök kerülhetnek beszerzésre beleértve a tartozékokat is.
 • A Felhívás 6. számú szakmai mellékleteként megtalálható az elszámolható szoftverek körét meghatározó TESZOR lista. A projekt keretében csak a listán feltüntetett TESZOR szám alá tartozó szoftverek kerülhetnek beszerzésre.
 • A projekt elbírálása során előnyben részesülnek azok a fejlesztések, amelyek az Irinyi Tervben kiemeltfejlesztendő ágazatokban valósulnak meg. (a Felhívás 4. számú melléklete alapján).

PÁLYÁZÓK KÖRE:

Mikro-, kis- és középvállalkozások amelyek,

 • rendelkeznek legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel;
 • éves átlagos statisztikai létszáma a legutolsó lezárt teljes üzleti évben min. 1 fő volt;
 • legutolsó lezárt, teljes üzleti év árbevétele, egyéni vállalkozók esetén az adóalapba beszámított bevétele min. 15 millió Ft;
 • Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok.

 Jogi forma szerint:

 • kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok;
 • SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek;
 • szövetkezetek.

 Gazdálkodási formakód szerint:

 • 113 Korlátolt felelősségű társaság
 • 114 Részvénytársaság
 • 116 Közkereseti társaság
 • 117 Betéti társaság
 • 124 Agrárgazdasági szövetkezet
 • 141 Európai részvénytársaság (SE)
 • 142 Európai szövetkezet (SCE)
 • 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
 • 228 Egyéni cég
 • 231 Egyéni vállalkozó

Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA:

 1. november 2-tól 2018. november 2-ig.