Kérdése lenne? Keressen minket! Telefon: +36 (46) 505 266 Iroda: 3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 1-7. C épület 1/4

Munkahelyi bölcsődék létrehozásának támogatása GINOP-5.3.8-17

 • Mire pályázhat?:          Helyiségek átalakítása, felújítása, bérlése, bútorok, eszközök beszerzése
 • Támogatás összege:   min. 8 millió Ft – max. 100 millió Ft
 • Támogatás mértéke:   100%
 • Beadási határidő:        2017. március 1-től 2019. március 1-ig, illetve forráskimerülésig

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE:

Rendelkezésre álló keretösszeg összesen: 2,8 Mrd Ft
Támogatás összege: min. 8 millió Ft – max. 100 millió Ft
Támogatott projektek száma: 300-420 db
Támogatás formája: vissza nem térítendő
Támogatás mértéke: 100%
Projekt időtartama: 24 hónap

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

a) Projekt-előkészítés keretében:

 • megalapozó dokumentum, amelynek kötelező eleme:
  • szükségletfelmérés/előzetes igényfelmérés elkészítése;
  • fenntarthatóság alátámasztása.

b) A munkahelyi bölcsőde kialakítása és az ellátáshoz szükséges eszközök beszerzése

 • a munkahelyi bölcsőde helyiség(ek), kapcsolódó játszókert, – udvar átalakítása, felújítása, akadálymentesítés (bérelt ingatlant is beleértve);
 • a munkahelyi bölcsőde helyszínének bérlése, amennyiben az nem alakítható ki a foglalkoztatónál (épület, helységek, szükség esetén játszókert,- udvar);
 • bútorok és egyéb berendezési tárgyak (pl.: konyhai, fürdőszobai berendezések; udvari játékok; játéktároló), eszközök (pl.: konyhai, fürdőszobai eszközök; fejlesztő eszközök, játékok) beszerzése közvetlenül a szolgáltatáshoz kapcsolódóan.

c) A munkahelyi bölcsőde személyi feltételeinek megteremtése

 • szolgáltatást nyújtó személy vagy kisgyermeknevelő, illetve segítő személy foglalkoztatása.

d) Kommunikációs tevékenység

 • Kötelezően előírt nyilvánosság, tájékoztatás biztosítása,
 • Promóciós tevékenység: honlap, szórólap, hirdetés a helyi újságokban.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

a) Projekt előkészítési tevékenységek:

 • műszaki tervek, kiviteli és tendertervek;
 • közbeszerzéssel kapcsolatos tevékenységek, beleértve a közbeszerzési terv elkészítését is.

b) Projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek:

 • a projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató adminisztrációs munkatársak alkalmazása;
 • projektmenedzsmenti feladatok ellátásához szükséges beszerzések és adminisztrációt támogató tevékenységek.

c) A munkahelyi bölcsődében foglalkoztatott szolgáltatást nyújtó személy(ek) képzése.

d) A munkába visszatérő kisgyermekes szülő képzése, kompetencia-fejlesztése.

e) Egyéb, a projekt megvalósításával összefüggő általános tevékenységek:

 • adminisztrációs, a projekt végrehajtását támogató tevékenységek.

A PROJEKT TERÜLETI KORLÁTOZÁSA:

A támogatott fejlesztéseket a támogatást igénylő köteles a megvalósítás helyszínén üzemeltetni.

A felhívásra csak kevésbé fejlett régiók területén megvalósítani kívánt projektre irányuló támogatási kérelmek nyújthatók be. A projekt több helyszínen is megvalósítható, de ebben az esetben minden megvalósítási helyszínnek a kevésbé fejlett régiókban kell lennie.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.

PÁLYÁZÓK KÖRE:

Támogatási kérelmet nyújthatnak be azok a támogatást igénylők, amelyek:

 1. a) rendelkeznek legalább két lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, és
 2. b) Magyarországon székhellyel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető civil szervezetek vagy nonprofit gazdasági társaságok, központi költségvetési szervek, gazdasági társaságok, szövetkezetek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei, és
 3. c) az átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt, teljes üzleti év munkaügyi nyilvántartása szerint minimum 10 fő volt.

Vállalkozások:

 • gazdasági társaságok: kft. (113), rt. (114) Közkereseti társaság (116), Betéti társaság (117), – Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe (226),
 • szövetkezetek (12)

Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet:

 • egyéb egyesület (529)
 • szakszervezet (512)
 • egyéb munkavállalói érdekképviselet (513)
 • egyéb köztestület (549)
 • elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy (552)
 • egyházi szervezet technikai kód (559)
 • közalapítvány (561)
 • közalapítvány önálló intézménye (562)
 • egyéb alapítvány (569)
 • nonprofit korlátolt felelősségű társasági (572)
 • nonprofit részvénytársaság (573)
 • egyesülés (591)
 • egyéb jogi személyiségű nonprofit szervezet (599)

Költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek:

 • központi költségvetési szerv (KSH 312)

A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. A konzorciummal szemben támasztott feltételek:

 • konzorciumi tagonként szükséges megfelelni a támogatást igénylők körére meghatározott feltételeknek;
 • a konzorciumi tagok maximális száma 3 (a konzorcium-vezetővel együtt);
 • egy szervezet csak 1 konzorciumban vehet részt.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA:

 1. március 1-től 2019. március 1-ig, illetve forráskimerülésig.

Ezen időszak alatt a támogatási kérelmek értékelése folyamatosan történik.