Kérdése lenne? Keressen minket! Telefon: +36 (46) 505 266 Iroda: 3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 1-7. C épület 1/4

Nők a családban és a munkahelyen (standard) EFOP-1.2.9-17

 • Mire pályázhat?:          Képzések, felkészítések, fejlesztések lebonyolítása, eszközök beszerzése
 • Támogatás összege:   min. 150 millió Ft – max. 200 millió Ft
 • Támogatás mértéke:   100%
 • Beadási határidő:        2017. június 01-től 2019. június 01-ig

A konstrukció célja a nők munkaerő-piaci helyzetének javítása, a család és munka összeegyeztethetőségének előmozdítása helyi megoldásokkal és együttműködésekkel.

 TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE:

Rendelkezésre álló keretösszeg összesen: 13.306.000.000 Ft
Támogatás összege: min. 150 millió Ft – max. 200 millió Ft
Támogatott projektek száma: 66-72 db
Támogatás formája: vissza nem térítendő
Támogatás mértéke: 100%
Projekt időtartama: 30-36 hónap

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSA

1. Kommunikációs aktivitások, szemléletformáló tevékenységek (támogatási összeg legfeljebb 30%-a):

 • 1.1. Helyi munkaadók és szakmai szervezeteik tájékoztatása, érzékenyítése, együttműködések kialakítása a projektcélokkal összhangban.
 • 1.2. Szakmai helyi rendezvények, találkozók szervezése a célcsoport számára a női foglalkoztatásban kiemelt szereppel bíró helyi szervezetekkel, szakmai kamarákkal, vállalkozói szervezetekkel.
 • 1.3. Atipikus foglalkoztatási formák és rugalmas munkaszervezési módok helyben való elterjesztésének ösztönzése, elfogadottságának erősítése.
 • 1.4. Nők társadalmi és gazdasági szerepvállalásában rejlő lehetőségek és előnyök helyi bemutatása, valamint a társadalmi sztereotípiák lebontása, a nők és férfiak változó szerepeinek tudatosítása érdekében tájékoztató napok és/vagy előadások, és/vagy kampányok, események, akciók szervezése, online tartalmak készítése, helyben mintaként szolgáló nők és férfiak példájának közzétételével, a helyi és a közösségi média használatával.
 • 1.5. A nők vidékfejlesztésben, térségfejlesztésben, gazdaságfejlesztésben betölthető szerepének, új ill. hagyományos ágazatokban és szakterületeken.

2. Az EFOP-1.2.6 Családbarát ország kiemelt felhívás megvalósítójával együttműködve a Női Információs és Szolgáltató Központ (Nő-Köz-Pont) létrehozása és működtetése, formális és nem-formális képzések, fejlesztések, felkészítések lebonyolítása a célcsoport számára az EFOP-1.2.6 kiemelt konstrukció megvalósítója által kidolgozott képzési, oktatási segédanyagok és azok adaptálása alapján (támogatási összeg legfeljebb 60%-a):

 • 2.1. Helyi szakemberek részvételének biztosítása az EFOP-1.2.6 kiemelt konstrukció megvalósítója által szervezett képzéseken, fejlesztéseken, felkészítéseken.
 • 2.2. Az EFOP-1.2.6 kiemelt konstrukció megvalósítója által kidolgozott sztenderdek, képzési programok és tananyagok átvétele, szükség szerint a helyi adottságok szerinti adaptálása, ezek alapján a célcsoport számára képzések és/vagy felkészítések és/vagy fejlesztése és/vagy szolgáltatások helyi igényeknek megfelelő tervezése és megvalósítása, legalább az alábbi témakörökben:
  • 2.2.1. személyre szóló, munkahelyi előrelépést, soft skillek erősítését, vállalkozói hajlandóságot, önfoglalkoztatást, karriertervezést, karriermódosítást kiemelten atipikus formában segítő képzések és/vagy, felkészítések és/vagy, fejlesztések és/vagy szolgáltatások.
  • 2.2.2. munkaerő-piaci helyi igényekhez, ezen belül kiemelten az atipikus munkavégzéshez szükséges és egyúttal a célcsoportra vonatkozó személyes fejlődési elvárásokhoz igazodó képzések és/vagy felkészítések és/vagy, fejlesztések és/vagy, szolgáltatások.
  • 2.2.3. gyermekek és más családtagok ellátásához kapcsolódó, valamint munka-magánélet összehangolását, szervezését elősegítő gyermekfelügyeleti és egyéb háztartást segítő szolgáltatások nyújtása, a közösségi erőforrások bevonásával.

3. Célcsoport fejlesztéséhez és a Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozásához, működtetéséhez szükséges eszközök beszerzése (támogatási összeg legfeljebb 10%-a):

 • 3.1. A helyiség, az informatikai háttér és mobilitás biztosítása (pl. laptop, szoftver, mobil internet, helyiség- és gépkocsi bérlet).
 • 3.2. Az EFOP-1.2.6 kiemelt konstrukció megvalósítója által kifejlesztett képzésekhez, fejlesztésekhez, felkészítésekhez szükséges formális és non-formális oktatást segítő új informatikai szolgáltatás ingyenes használatához szükséges informatikai háttér megteremtése.
 • 3.3. A Női Információs és Szolgáltató Központ kialakításával kapcsolatos eszközök beszerzése (pl.: irodabútor, gyermekjátékok stb.)

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

II. PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS

 1. Igény és helyzetfelmérés a célcsoport körében.
 2. Együttműködési megállapodások előkészítése.
 3. A projekt szakmai tervének elkészítése.
 4. Közbeszerzések előkészítése és lebonyolítása.

III. Projektmenedzsment

IV. Könyvvizsgálat

V. Horizontális szempontok érvényesítése

VI. Kötelező tájékoztatás, nyilvánosság

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

VIII. Beruházások (eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése)

A PROJEKT TERÜLETI KORLÁTOZÁSA:

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne Magyarország kevésbé fejlett régiói.

PÁLYÁZÓK KÖRE:

A támogatási kérelem benyújtására csak konzorciumi formában van lehetőség. A konzorciumnak konzorciumvezetőként, vagy partnerként mindenképpen tagja kell, hogy legyen legalább egy-egy szervezet az „A” és a „B” szervezetcsoportból.

”A” szervezetcsoport

 1. a) Járási hivatalok (GFO 397)
 2. b) Helyi önkormányzat (GFO 321);
 3. c) Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325)
 4. d) Nonprofit gazdasági társaság,
 5. e) Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO 57; GFO 599), amelyben az állam vagy önkormányzat – együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül – 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik.

”B” szervezetcsoport

 1. Egyéb szövetség (GFO 517)
 2. Egyéb egyesület (GFO 529)
 3. Egyéb alapítvány (GFO 569)
 4. Bevett Egyház (GFO 551)
 5. Vallási tevékenységet végző szervezet (GFO 525)
 6. Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy (GFO 552)
 7. Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy (GFO 555)
 8. Egyházi szervezet technikai kód (GFO 559)Közalapítvány (GFO 561)
 9. Közalapítvány önálló intézménye (GFO 562)
 10. Egyéb alapítvány önálló intézménye (GFO 563)
 11. Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO 599)

Egy szervezet mindösszesen egy támogatási kérelemben vehet rész, konzorciumvezető vagy konzorciumi partner minőségben.

Kettőnél többtagú konzorcium létrehozására is van lehetőség, de maximum négy tagú lehet a konzorcium.

A területi lefedettség érdekében megyénként legfeljebb 4 támogatási kérelem támogatható.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA:

A támogatási kérelmek benyújtása 2017. június 01-től 2019. június 01-ig lehetséges.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési szakaszokban benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

 • 06.01 – 2017.07.03
 • 07.11 – 2018.01.15
 • 01.23 – 2019.06.01