Kérdése lenne? Keressen minket! Telefon: +36 (46) 505 266 Iroda: 3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 1-7. C épület 1/4

Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatása GINOP-1.3.2-2015

 • Mire pályázhat?:          klaszter menedzsment szolgáltatások támogatása
 • Támogatás összege:   min. 5 millió Ft – max. 50 millió Ft
 • Támogatás mértéke:   50-75%
 • Beadási határidő:        2016. február 15-től 2018. február 15-ig, illetve forráskimerülésig

PÁLYÁZÓK KÖRE:

1. Azok a vállalkozások amelyek az alábbi kritériumok mindegyikének megfelelnek:

 • amelyek érvényes Akkreditált Klaszter címmel rendelkező klaszter nevében igényelnek támogatást,
 • amelyek, rendelkeznek legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel ,
 • amelyek, éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt,
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,
 • amelyek igazolni tudják, hogy klasztermenedzsment szervezetként jogosultak azon klaszter képviseletére, melynek nevében jelen támogatási kérelmet benyújtják,
 • amelyekben a képviselt klaszter egyik tagvállalata sem rendelkezik többségi befolyással,
 • amelyek a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában már legalább egy éve menedzselik azt a klasztert, melynek nevében a támogatási kérelmet benyújtják,
 • amelyek által képviselt klaszter rendelkezik honlappal, amely bemutatja a támogatást igénylő klasztermenedzsment szolgáltatásait, a klaszter működését és dokumentumait, illetve a klaszter tagszervezeteit.

2. jogi forma szerint:

 • kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok.

Nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

A projekt megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylőnek, a támogatási kérelem benyújtását megelőző legalább egy éve bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

Önállóan támogatható tevékenység, melyeknek el kell érniük az összköltség 40%-át:

Nemzetközi piacra jutáshoz kapcsolódó klaszter menedzsment szolgáltatások támogatása:

 • Külföldi kiállításon, szakmai rendezvényen, üzletember találkozón, nemzetközi projekt előkészítő találkozón a klaszter nevében történő megjelenés, az érintett tagvállalatokkal együtt;
 • Klaszterként történő megjelenés érdekében Magyarországon szervezett nemzetközi szakmai rendezvény/ konferencia szervezése;
 • Nemzetközi piackutatás;
 • Nemzetközi klasztermenedzsment cím megszerzése (European Secretariat for Cluster Analysis által elvégzett klaszterminősítés szerint);
 • Nemzetközi piacra jutáshoz szükséges közös marketing tevékenység, közös arculat kialakítása:
 • Külföldi célpiacra irányuló marketing akciók,
 • Idegen nyelvű marketing eszközök elkészítése (grafika, formatervezés, kivitelezés),
 • Arculati frissítés, amennyiben az idegen nyelvű megjelenítés érdekében történik.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Információs technológia-fejlesztés (klasztertagoknak nyújtott klasztermenedzsment szolgáltatások minőségi színvonalának javítása érdekében, mellékelt TESZOR lista szerint);
 • A klasztertagoknak nyújtott klasztermenedzsment szolgáltatások minőségi színvonalának javítása érdekében történő licenc, adatbázis beszerzése;
 • Képzés (tagvállalatok, klasztermenedzsment)
 • Klasztermenedzsment tevékenységhez kapcsolódó szervezési, adminisztrációs feladatok;
 • Közbeszerzési tevékenységhez kapcsolódó tanácsadás.

KÖTELEZŐ VÁLLALÁSOK:

A támogatást igénylőnek az alábbi három kategória mindegyikéből kötelező minimum egy-egy vállalás teljesítése.

 • Klaszter menedzsment szervezetre vonatkozó kötelező vállalások (létszám növekmény min. 1 fő, vagy árbevétel növelése 5 %-kal)
 • Klasztertagságra vonatkozó kötelező vállalások (taglétszám stabilitás vagy taglétszám növelés)
 • Klaszter által elért eredményekre vonatkozó kötelező vállalások (nemzetközi klaszterminősítés vagy nemzetközi megjelenés)