Kérdése lenne? Keressen minket! Telefon: +36 (46) 505 266 Iroda: 3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 1-7. C épület 1/4

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés GINOP-2.1.7-15

 • Mire pályázhat?:          kísérleti fejlesztés
 • Támogatás összege:   10 – 130 millió Ft
 • Támogatás mértéke:   25 - 70%
 • Beadási határidő:        FELFÜGGESZTVE

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE:

Rendelkezésre álló keretösszeg összesen: 20 milliárd Ft

Támogatás összege:
egy lezárt teljes üzleti évvel rendelkezők esetében 10-130 millió Ft
egy lezárt teljes üzleti évvel nem rendelkezők esetében: 10-50 millió Ft

Támogatott projektek száma: 150-2000 db

Támogatás formája: vissza nem térítendő

Támogatás mértéke: 25-70%

A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE TÁMOGATÁST IGÉNYLŐNKÉNT:

Támogatási kategória

Mikro- és kisvállalkozás

Középvállalkozás

Kísérleti fejlesztés

45%

35%

Kísérleti fejlesztés az alábbi esetben: az eredmények terjesztése

60%

50%

Csekély összegű (de minimis) támogatás

70%

Regionális beruházási támogatás

Vas, Zala és Győr-Moson-Sopron megyék

45%

35%

Veszprém, Fejér és Komárom-Esztergom megyék

55%

45%

Somogy, Baranya, Tolna, Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Bács-Kiskun, Csongrád, Békés megyék

70%

60%

Kis- és középvállalkozások részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás

50%

PÁLYÁZÓK KÖRE:

Mikro-, kis- és középvállalkozások,

amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok fióktelepei, amennyiben nem tartoznak az EVA hatálya alá.

A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

Nem támogathatóak a közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

Önállóan támogatható tevékenységek:

Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás keretében (minimum a projekt összes elszámolható költségének 40%-a)

 1. Kísérleti fejlesztés: (kötelező)


Önállóan nem támogatható tevékenységek:

Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében (kizárólag azon vállalkozások esetében támogatható, amelyek a támogatást nem elsődleges mezőgazdasági termeléshez veszik igénybe ):

 1. Projekt előkészítési tevékenység
 2. Projektmenedzsment tevékenység
 3. Iparjogvédelmi tevékenység
 4. Hazai vagy külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel, valamint piacra jutás tevékenység
 5. Kötelező nyilvánosság biztosítása tevékenység

Regionális beruházás keretében (kizárólag azon vállalkozások esetében támogatható, amelyek a támogatást nem elsődleges mezőgazdasági termeléshez veszik igénybe):

 1. Eszközbeszerzés:

Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése.

 1. Immateriális javak beszerzése:

Harmadik féltől piaci áron megvásárolt szabadalmak és egyéb immateriális javak (pl. licenc, oltalom), valamint ezen immateriális javakhoz (szellemi termékekhez) kapcsolódó hasznosítási jogok beszerzése, amennyiben a tranzakcióra a piaci feltételeknek megfelelően került sor.

A regionális beruházás keretében beszerzett eszközök vagy immateriális javak a projekt megvalósítási időszakának végéig a termelési célra nem használhatóak.

A kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás keretében (maximum a projekt összes elszámolható költségének 20%-a):

 1. Kis- és középvállalkozás részére nyújtott tanácsadási tevékenység:

Külső szakértő szervezet által nyújtott, a marketing és üzleti tanácsadási, szabványok alkalmazásával kapcsolatos, valamint a szellemi tulajdonra épülő innováció-menedzsment tanácsadás szolgáltatás díja, amely nem lehet időszakos vagy folyamatosan visszatérő tevékenység, illetve nem kapcsolódhat a vállalkozás szokásos működési költségeihez (pl. folyamatos adótanácsadáshoz, rendszeres jogi szolgáltatáshoz).

KÖTELEZŐ VÁLLALÁSOK:

a) Tesztelt prototípus létrehozása

 • támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt pénzügyi befejezéséig tesztelt prototípust és/vagy piacra vihető terméket állít elő.

b) Üzleti hasznosíthatóság

 • támogatást igénylő vállalja, hogy a K+F+I tevékenység eredményéből (létrehozott prototípus, termék (beleértve az alkatrész és/vagy részegység), technológia vagy szolgáltatás értékesítéséből) származó árbevétele a projekt pénzügyi befejezési évét követően a fenntartási időszak utolsó évének végéig bármely 2 egymást követő üzleti évben összesen eléri a támogatási összeg legalább 30%-át.

 

A b) pontban részletezett feltétel vállalása abban az esetben kötelező, amennyiben a projekt keretében piacra vitelt is megvalósítanak, vagyis a támogatási kérelemben az alábbi tevékenységek bármelyike megjelölésre kerül:

 • kis- és középvállalkozás részére nyújtott tanácsadási tevékenység;
 • hazai vagy külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel, valamint piacra jutás tevékenység;
 • immateriális javakra és tárgyi eszközökre irányuló beruházási tevékenység

Ha a projekt keretében a fent említett három tevékenység nem kerül megjelölésre a támogatási kérelemben, vagyis a projekt csak prototípus fejlesztését tűzi ki célul, úgy a b) pont vállalása opcionális.