Kérdése lenne? Keressen minket! Telefon: +36 (46) 505 266 Iroda: 3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 1-7. C épület 1/4

Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása GINOP-3.2.2-8.2.4-16

 • Mire pályázhat?:          Infokommunikációs és mobilfejlesztések, online vállalati szolgáltatások bevezetése
 • Támogatás összege:   Min. 1 millió Ft - max. 37,5 millió Ft
 • Támogatás mértéke:   Vissza nem térítendő támogatás: 35-40%, Hitel: 50-55%, Önrész: 10%
 • Beadási határidő:        2016. november 2-tól 2018. november 2-ig

FELHÍVÁS CÉLJA:

A Felhívás vissza nem térítendő támogatás és kölcsön együttes biztosítása révén a vállalkozások hatékonyságát és jövedelemtermelő képességének erősítését kívánja elősegíteni a különböző vállalatirányítási és egyéb üzleti (vezetői döntéstámogató és információs, elektronikus iratkezelési, ellátási és ügyfélkapcsolati, csoportmunka, távmunka stb.) rendszerek, megoldások bevezetésén és összehangolásán, a felhőalapú (IaaS, PaaS és SaaS) és egyéb online elérhető üzleti szolgáltatások bevezetésének és használatának ösztönzésén keresztül.

 TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE:

Rendelkezésre álló keretösszeg összesen:

39,4 milliárd Ft, amelyből:

vissza nem térítendő: 17,5 Ft

kölcsön: 21,9 milliárd Ft

Támogatás összege:

vissza nem térítendő: 1 millió Ft –  24 millió Ft

kölcsön: 1,25 millió Ft – 37,5 millió Ft

Támogatott projektek száma: 4000 db
Támogatás formája: vissza nem térítendő/hitel
Vissza nem térítendő támogatás maximum mértéke: 35-40%
Hitel maximum mértéke: 50-55%
Önrész min. mértéke: 10%

A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE, ÖSSZEGE:

A projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 75 millió Ft lehet

Minimum 10% önrészt köteles biztosítani.

A vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1 millió Ft, maximum 24 millió Ft lehet, ha mind a két célterületet egyaránt érintő támogatási kérelemről van szó.

 • Helyben telepített saját szoftver célterületet érintő (rész)támogatási kérelem esetén a maximális támogatás 16 millió Ft.
 • A felhőalapú szolgáltatások bevezetése célterületet érintő (rész)támogatási kérelem esetén a maximális 8 millió Ft.

A vissza nem térítendő támogatás maximális mértéke 35-40%

A kölcsön összege: minimum 1,25 millió Ft, maximum 37,5 millió Ft lehet

Aránya az elszámolható költség 50%- 55%-a lehet.

A KÖLCSÖN TÖRLESZTÉSE:

A tőketartozás törlesztését a türelmi idő lejártát követően meg kell kezdeni. A türelmi idő a rendelkezésre tartás végétől számított max. 6 hónap, de max. a szerződéskötéstől számított 36 hónap.

A kamatfizetés tekintetében türelmi idő nincs. Előtörlesztés megengedett.

A kölcsön mértéke az összes elszámolható költség 50-55%-a lehet.

Kamat: 2%

A kölcsön futamideje : legfeljebb 10 év.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

 • Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések támogatása – on-premise vagy in house módon, vagyis vállalkozáson belül történt üzleti IKT rendszer, illetve alkalmazás bevezetés (helyben telepített saját szoftver bevezetése).
 • Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) és egyéb online vállalati szolgáltatások, megoldások terjesztése és bevezetése a kkv-k körében (felhőalapú szolgáltatások bevezetése).

Mindkét célterület esetében azon üzleti IKT megoldások támogathatóak, melyek az alábbi funkcionális területekre vonatkoznak:

 • Vállalati CRM, értékesítés terület;
 • Gyártási terület;
 • Humán erőforrás menedzsment és bérszámfejtés;
 • Kontrolling és döntéstámogatás;
 • Beszerzési, logisztikai terület;
 • Táv- és csoportmunka támogatás;
 • Pénzügyi, számviteli terület;
 • Internetes értékesítés (Vállalati webáruház)
 • Internetes megjelenés (Vállalati portál);
 • Munkafolyamat-irányítási megoldás (workflow);
 • Elektronikus iratkezelési megoldás;
 • Tudásmenedzsment specializált megoldás;

Kizárólag a helyben telepített saját szoftver esetében az alábbi üzleti IKT megoldások támogathatóak:

 • Adott funkcionális területhez kapcsolódó mobil technikát használó rendszer/megoldás;
 • Térinformatikai és földrajzi információs (GIS) specializált rendszer;
 • RFID technológiát alkalmazó specializált rendszer;

Kizárólag a felhőalapú szolgáltatások esetében az alábbi üzleti IKT megoldások támogathatóak:

 • Online (elektronikus) fizetési megoldás;
 • Szolgáltatásmenedzsment;

A konstrukció felhőalapú szolgáltatások bevezetése célterületén az igénybe venni kívánt üzleti megoldások szolgáltatási / bérleti díja legfeljebb 22 hónapig lehet támogatható.

EGYÉB VÁLLALÁSOK:

Üzemi eredmény növekedése

 • A projektmegvalósítás befejezési évét közvetlenül követő 2. üzleti évben a kedvezményezett üzemi (üzleti) tevékenység eredmény növekedésének el kell érnie a támogatási kérelem keretében elnyert vissza nem térítendő támogatás értékének legalább 25%-át.

Elektronikus értékesítésből származó éves nettó árbevétel növekedése

 • A projektmegvalósítás befejezési évét közvetlenül követő 2. üzleti évben az elektronikus értékesítésből származó éves nettó árbevétel növekedésének (vállalkozói adóalapba beszámított bevételének) el kell érnie a támogatási kérelem keretében elnyert vissza nem térítendő támogatás értékének legalább 120%-át.

A projekt végrehajtására legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

Fenntartási kötelezettség: a projekt befejezésétől számított 3 év.

A PROJEKT TERÜLETI KORLÁTOZÁSA:

Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi Régió területén megvalósuló projektek.

PÁLYÁZÓK KÖRE:

Mikro-, kis- és középvállalkozás,

 • amely rendelkezik legalább egy lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel
 • éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 2 fő volt
 • amelyek a kevésbé fejlett régiókban székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkeznek (és ott legalább egy fő állandó foglalkoztatottat legkésőbb a projekt megkezdésétől alkalmaznak)

 PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA:

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. november 2-tól 2018. november 2-ig lehetséges.