Kérdése lenne? Keressen minket! Telefon: +36 (46) 505 266 Iroda: 3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 1-7. C épület 1/4

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében GINOP-2.1.2-8.1.4-16

 • Mire pályázhat?:          Kísérleti fejlesztés, eszközbeszerzés, épület átalakítása, korszerűsítése
 • Támogatás összege:   min. 25 millió Ft – max. 500 millió Ft
 • Támogatás mértéke:   30%-60%
 • Beadási határidő:        2017. február 28-tól-tól 2019. február 28-ig

A pályázat célja a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének
növelése olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek támogatásával, amelyek
jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, új, piacképes termékek, szolgáltatások,
technológiák, továbbá ezek prototípusainak kifejlesztését eredményezik.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE:

Rendelkezésre álló keretösszeg összesen: 105 Mrd Ft
Támogatás összege: vissza nem térítendő támogatás:
min. 50 millió Ft – max. 500 millió Ft
hitel: min. 25 millió Ft – max. 250 millió Ft
Támogatott projektek száma: 140-1400 db
Támogatás formája: vissza nem térítendő/hitel/önerő
Projekt időtartama: 24 hónap

TÁMOGATÁS MÉRTÉKE:

RÉGIÓ vállalkozás mérete vissza nem
térítendő
támogatás
mértéke
kölcsön
maximális aránya
az elszámolható
költségen belül
Nyugat-Dunántúl mikro és kisvállakozás 50% 40%
középvállalat 40% 50%
nagyvállalat 30% 60%

a többi régióban

mikro és kisvállakozás 55% 35%
középvállalat 45% 45%
nagyvállalat 35% 55%

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

Önállóan támogatható tevékenységek

Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás keretében:

Kísérleti fejlesztés

Kísérleti fejlesztés: a meglévő tudományos, technológiai, üzleti és egyéb, vonatkozó ismeretek
és szakértelem megszerzése, összesítése, alakítása és felhasználása új vagy javított termékek,
eljárások vagy szolgáltatások kidolgozása céljából. Ide tartozhatnak például az új termékek,
eljárások vagy szolgáltatások fogalmi meghatározását, megtervezését és dokumentálását
célzó tevékenységek is.

Önállóan nem támogatható tevékenységek

Regionális beruházási támogatás keretében (maximum a projekt elszámolható költségeinek
35%-a):

 • Eszközbeszerzés:
  Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése. Olyan tárgyi eszközök
  beszerzésére irányuló beruházás támogatható, amely új létesítmény létrehozatalát,
  meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, létesítmény termékkínálatának a
  létesítményben addig nem gyártott termékekkel történő bővítését vagy egy meglévő
  létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető megváltoztatását eredményezi,
  valamint a részesedésszerzés kivételével olyan létesítmény eszközeinek az eladótól
  független harmadik fél beruházó általi felvásárlása, amely létesítmény bezárásra került
  vagy bezárásra került volna.
 • A projekt céljához feltétlenül szükséges épület építése, bővítése, átalakítása,
  korszerűsítése, és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések.

A regionális beruházás keretében beszerzett eszközök a projekt megvalósítási időszakának
végéig a termelési célra nem használhatóak.

Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében:

 • Projektmenedzsment
 • A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele

KÖTELEZŐ VÁLLALÁSOK:

K+F ráfordítások szintjének megőrzése

A támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt megvalósítás befejezési évét közvetlenül követő
két üzleti évben együttesen, a társasági adóbevallásban szereplő K+F ráfordítások összege
eléri a kapott támogatás 30%-át.

A PROJEKT TERÜLETI KORLÁTOZÁSA:

Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi Régió területén megvalósuló projektek.

PÁLYÁZÓK KÖRE:

Mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok,

 • amelyek rendelkeznek legalább kettő lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az
  előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
 • amelyek, éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek
  benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 3 fő volt,
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági
  társaságok, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon
  fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,
 • amelyek nem tartoznak az EVA hatálya alá.

Jogi forma szerint:

 • kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,

A támogatást igénylőnek a fent szereplő kritériumok mindegyikének meg kell felelnie.

A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

Nem nyújthat be támogatási kérelmet azon támogatást igénylő részére, amely a GINOP-2.1.7-
15, GINOP-2.1.1-15 és GINOP-2.2.1, Felhívásra benyújtott támogatási kérelme kapcsán már
részesült támogatásban, vagy a támogatási kérelmének elbírálása folyamatban van (beleértve
a kifogáskezelési eljárást is). Kivéve ez alól, ha a támogatás részére történt megítélése ellenére
nem kötött Támogatási Szerződést, vagy elállt attól.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA:

A támogatási kérelmek benyújtása 2017. február 28-tól 2019. február 28-ig lehetséges.