Kérdése lenne? Keressen minket! Telefon: +36 (46) 505 266 Iroda: 3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 1-7. C épület 1/4

Védőháló a családokért EFOP-1.2.1-15

 • Mire pályázhat?:          tanácsadás, csoportfoglalkozások, workshopok, tréningek szervezése
 • Támogatás összege:   min. 20 millió Ft - max. 40 millió Ft
 • Támogatás mértéke:   100%
 • Beadási határidő:        FELFÜGGESZTVE

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA:

2016. március 10-től 2018 március 10-ig, illetve forráskimerülésig.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

 • 2016. 04. 15.
 • 2017. 04. 14.
 • 2018. 03. 10.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE:

Rendelkezésre álló keretösszeg összesen:

6,2 milliárd Ft

Támogatás összege:

min. 20 millió Ft – max. 40 millió Ft

Támogatott projektek száma:

155- 310 db

Támogatás formája:

vissza nem térítendő

Támogatás mértéke:

100%

 PÁLYÁZÓK KÖRE:

Kizárólag azok a szervezetek nyújthatnak be, amelyek megfelelnek az alábbi feltételeknek:

a) a szervezet főtevékenysége vagy további tevékenységei között szerepel a

 • 8560 Oktatást kiegészítő tevékenység
 • 8790 Egyéb bentlakásos ellátás
 • 8891 Gyermekek napközbeni ellátása
 • 8899 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
 • 9499 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

tevékenység, amelyet az állami adóhatóság 2016. 02. 08. napját megelőzően nyilvántartásba vett és

b) a gazdasági szervezetek:

 • Egyéb alapítvány (GFO 569)
 • Egyéb egyesületek, (GFO 529)
 • Egyéb szövetség (GFO 517)
 • Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (GFO 572)
 • Nonprofit részvénytársaság (GFO 573)

Konzorciumi partnerek az alábbiak lehetnek:

 • Egyházi jogi személyek (GFO 55)

A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség, a konzorciumi tagok száma a konzorcium vezetővel együtt maximálisan 3 lehet.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

I. Projekt előkészítés (1. és 2. tevékenység megvalósítása kötelező):

1. Helyzetértékelés, amely tartalmazza minimum célcsoport elemzést, helyzetfelmérést, melyben be kell mutatni legalább

 • a program által megszólítani kívánt célcsoporto(ka)t és az elérés módját,
 • a támogatást igénylő által korábban megvalósított, a felhívás céljaihoz illeszkedő programok tapasztalatait,
 • támogatást igénylő által megvalósítás alatt álló folyamatban levő projekteket, fejlesztéseket.

2. Szakmai terv elkészítése, melynek keretében be kell mutatni

 • a tervezett fejlesztés céljait célcsoportonként,
 • a program megvalósítójának helyi beágyazottságát,
 • a célok eléréséhez hozzájáruló tevékenységeket és azok ütemezését, valamint a megvalósításukhoz szükséges tárgyi és személyi feltételek rendelkezésre állását,
 • az elérni tervezett célok számszerűsíthető eredményeit,
 • a megvalósítás kockázatait és azok kezelésének módját,
 • a tervezett (több területet, korosztályt lefedő) tevékenységek, szolgáltatások egymásra épülését, egymást erősítő hatásait,
 • amennyiben a projekt konzorciumi formában kerül megvalósításra, úgy a projekt keretében tervezett tevékenységek konzorciumi partnerek szerinti megosztását.

3. Közbeszerzések előkészítése, lebonyolítása

II. PROJEKT MENEDZSMENT (kötelező tevékenység)

III. Projekt szakmai megvalósítása (Az 1-7. tevékenységek közül legalább 2 tevékenység megvalósítása kötelező. A támogatást igénylőnek minden választott tevékenység kapcsán minimum 1-1 db együttműködési megállapodást kell kötnie, helyben működő és az adott tevékenységhez kapcsolódó szervezettel.):

 1. A fiatalok családi életre való felkészítése, krízishelyzetbe kerülésük esélyét csökkentő tanácsadás, csoportfoglalkozások, workshopok, tréningek lebonyolítása;
 2. Gyermekneveléssel, gondozással kapcsolatos tanácsadás, képzések, csoportfoglalkozások lebonyolítása;
 3. Nők és fiatal lányok helyzetének, társadalmi egyenlőségének javítását, valamint a nők és férfiak közti harmonikus együttműködés előmozdítását szolgáló támogató programok kidolgozása és végrehajtása;
 4. Kapcsolati erőszak áldozatává és elkövetőjévé válás megelőzését szolgáló programok, egyéni és/vagy csoportos foglalkozások, tanácsadás;
 5. Család és munka összeegyeztetését segítő tanácsadás, képzések és programok lebonyolítása;
 6. Családi közösségépítő programok szervezése;
 7. Sajátos vagy nehéz helyzetben lévő családokat segítő programok, tanácsadás, csoportfoglalkozások, tréningek lebonyolítása.

A fenti témakörökhöz kapcsolódó helyi szintű közösségi programok, tájékoztatók, információs események szervezése, valamint a szolgáltatások igénybevételét segítő kiegészítő szolgáltatások (pl. gyermekfelügyelet a foglalkozások ideje alatt) biztosítása.

IV. Horizontális KÖVETELMÉNYEK (kötelező tevékenység)

V. Tájékoztatás, nyilvánosság (kötelező tevékenység)

CÉLCSOPORT:

 • családalapítás előtt álló fiatalok,
 • házasságkötésre, gyermekvállalásra készülő párok,
 • gyermekes szülők,
 • a gyermekvállalás után a munkaerőpiacra visszatérni szándékozó szülők,
 • párkapcsolati, házassági és egyéb családi ügyekben tanácsadást, segítségnyújtást igénylő személyek,
 • családok (sajátos vagy nehéz helyzetben lévő családok, nagycsaládok, többgenerációs családok),
 • családi közösségek.