Kérdése lenne? Keressen minket! Telefon: +36 (46) 505 266 Iroda: 3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 1-7. C épület 1/4

Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése

Maximum 250 millió Ft vissza nem térítendő támogatás új munkavállaló foglalkoztatására!

A pályázatot 2016. szeptember 1-től lehet benyújtani a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig!

 

Mire lehet pályázni?NEMZ-CISZ-16

A pályázat benyújtásához cégünk az alábbi segítségeket tudja nyújtani:

Tanúsítvány megszerzése?

A pályázaton kizárólag olyan szervezetek indulhatnak, amelyek a GINOP-5.1.2-15 Társadalmi vállalkozások ösztönzése – kiemelt projekt minősítési és felkészítési folyamatán részt vettek, és a kiemelt projekt által kiadott megfelelőségi nyilatkozattal/minősítő tanúsítvánnyal rendelkeznek.

A tanúsítvány megszerzéséhez segítséget tudunk felajánlani, amennyiben a GINOP-5.1.3-16 pályázat megírását és pénzügyi menedzselését is cégünk végezheti el.

Ki pályázhat?

A támogatást igénylőknek vállalniuk kell, hogy társadalmi céljuk érvényesítése érdekében olyan üzleti tevékenységet folytatnak, melynek segítségével hátrányos helyzetűek, munkanélküli emberek foglalkoztatásához járulnak hozzá.

Amennyiben igényt tart szolgáltatásunkra kérje ingyenes előminősítésünket az alábbi űrlap kitöltésével!

Az előminősítés az Ön számára nem jár kötelezettséggel.

 

+ BŐVEBB INFORMÁCIÓ A PÁLYÁZATRÓL »

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA:

2016. szeptember 1-től 2018. szeptember 3-ig, illetve forráskimerülésig.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE:

Rendelkezésre álló keretösszeg összesen: 6 milliárd forint
Támogatás összege: min. 6 500 000 Ft – max. 250 000 000 Ft
Támogatott projektek száma: 24 – 900 db
Támogatás formája: vissza nem térítendő
Támogatás mértéke: 25-100%
Rendelkezésre álló időtartam: legalább 12, legfeljebb 36 hónap

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

a) Célcsoporttag – új munkavállaló foglalkoztatása:

Megváltozott munkaképességű új munkavállaló (alábbi: Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek) ha) pontja alapján történő foglalkoztatásával is teljesül a tevékenység.

b) Piacra jutás támogatása:

ba) piaci megjelenés (vásárokon, kiállításokon való részvétel),
bb) piacra jutás érdekében marketing tevékenység, a termékek népszerűsítése,
bc) marketingeszközök elkészítése, beszerzése,
bd) szakmai megvalósító foglalkoztatása munkaviszony keretében.

c) Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság

d) A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek 15 millió Ft-ot meghaladó támogatási igény esetében:

da) a projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató szakmai munkatársak (projektmenedzser, pénzügyi menedzser) biztosítása,
db) projektmenedzsment tevékenységhez szükséges eszközök beszerzése.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

a) Előkészítési tevékenység:

aa) közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos tevékenységek, beleértve a közbeszerzési szakértő igénybevételét,
ab) szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli és tendertervek és ezek hatósági díjai (illeték, igazgatási szolgáltatási díj, szakértői díjak).

b) Termék/szolgáltatásbővítés, fejlesztés:

ba) szakmai megvalósító foglalkoztatása munkaviszony keretében,
bb) a szervezet projekt keretében fejlesztett termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos szakmai tanácsadás igénybe vétele,
bc) eszközbeszerzés:

 • társadalmi vállalkozási modell bevezetéséhez illetve kialakításához, társadalmi tevékenység végzéséhez szükséges eszközök, termék/szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó eszköz,

bd) információs technológia-fejlesztés, beleértve az online megjelenés, webshop, e-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások, modern vállalatirányítási és termelési környezet kialakításához kapcsolódó komplex vállalati infokommunikációs fejlesztések, üzleti alkalmazások támogatása:

 • új hardver,
 • új munkavállaló felvételéhez kapcsolódó munkaállomás kialakítása (monitor, számítógépes konfiguráció), munkaeszköz beszerzése,
 • szoftver (beleértve: alapszoftver, speciális egyedi fejlesztésű szoftver).

c) Infrastrukturális és ingatlan beruházás:

A munkahely(ek) kialakításához, a munkavégzés ellátásához, a termék/szolgáltatásbővítéshez, fejlesztéshez szükséges és indokolt mértékű, nem engedélyköteles, vagy amennyiben építési engedélyköteles a tevékenység, abban az esetben a támogatási kérelem benyújtásakor már a támogatást igénylő nevére kiállított jogerős elvi építési keretengedéllyel vagy jogerős építési engedéllyel vagy az engedélyező hatóság nyilatkozatával (hogy az engedély iránti kérelem benyújtásra került) rendelkező infrastrukturális és ingatlan beruházás.

d) Szakmai működés fejlesztése

da) szakmai megvalósító foglalkoztatása munkaviszony keretében,
db) társadalmi vállalkozási modell más társadalmi vállalkozásnak történő átadásához szükséges fejlesztő, standardizáló tevékenységek,
dc) társadalmi vállalkozási modell adaptálása, kialakítása, bevezetése,
dd) tevékenység ellátáshoz szükséges minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása:

 • Rendszer kialakítása: irányítási rendszer kézikönyve, folyamatleírások, munkautasítások, munkaköri leírások készítése, irányítási rendszer bevezetése, oktatás.
 • Nemzetközileg elismert tanúsíttatás: elő audit, tanúsító audit, hitelesítés, a hitelesítést követő regisztráció és a tanúsítvány regisztrációjának költsége a tanúsító, hitelesítő szervezet árajánlata alapján.

e) Célcsoport gazdasági szerepvállalásához kötődő egyéni fejlesztő tevékenység, munkaerőpiaci szolgáltatások, tréningek a célcsoport felkészítésére, mobilizálására, motiválására

f) Célcsoport és szakmai megvalósító képzésen való részvétele:

fa) tevékenység/szolgáltatásbővítéssel, fejlesztéssel összefüggő képzések, továbbképzések célcsoport tagok részére,
fb) szakmai továbbképzés munkaviszonyban foglalkoztatott szakmai megvalósítók részére.

g) Szemléletformálást segítő helyi akciók a társadalmi felelősségvállalás keretein belül (helyi közösségi cél megvalósítása érdekében):

ga) az aktív állampolgárság erősítése – helyi közösség cselekvőképességének erősítése,
gb) helyi sport és kulturális események szervezése, támogatása,
gc) tudás, a jártasságok és az önbizalom fejlesztése képzésen keresztül, ezáltal a munka világába történő visszavezetés,
gd) társadalmi vállalkozás projektben kitűzött céljaival és tevékenységeivel összefüggő társadalmi hatásmérés, a szervezet tevékenységeinek, eredményeinek széleskörű, részletes megismertetése érdekében.

h) A megváltozott munkaképességű új munkavállaló esetében:

ha) új munkavállalók foglalkoztatása,
hb) új munkavállalók felvételéhez kapcsolódó, a munkakör betöltéséhez szükséges munkavállalói képzések,
hc) megváltozott munkaképességű munkavállaló esetében az átalakított vagy segítség nyújtására alkalmas technológiai felszerelések beszerzése,
hd) a megváltozott munkaképességű munkavállaló általi használatra alkalmassá tétel érdekében, vagy a munkahely akadálymentesítéséhez szükséges kisebb, nem építési engedélyköteles, vagy a támogatási kérelem benyújtásakor már a támogatást igénylő nevére kiállított jogerős elvi építési keretengedéllyel vagy jogerős építési engedéllyel vagy az engedélyező hatóság nyilatkozatával (hogy az engedély iránti kérelem benyújtásra került) rendelkező infrastrukturális és ingatlan beruházás,
he) rehabilitációs szakmérnöki tanácsadás,
hf) megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatása esetében a munkába járás vagy a munkavégzés segítésével foglalkozó személy foglalkoztatása kizárólag a dokumentált segítés ideje alatt.

i) Projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek 15 millió Ft-ot nem meghaladó támogatási igény esetében:

ia) projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató szakmai munkatársak (projektmenedzser, pénzügyi menedzser) biztosítása,
ib) projektmenedzsment tevékenységhez szükséges eszközök beszerzése.

j) Honlapfejlesztés

ja) domain név regisztráció, a hozzá tartozó webtárhely egyszeri díja és honlapkészítés (a tevékenységek kizárólag együtt támogathatóak) honlappal még nem rendelkező támogatást igénylő esetében,
jb) honlap fejlesztése honlappal rendelkező támogatást igénylő esetében.

PÁLYÁZÓK KÖRE:

 • nonprofit gazdasági társaságok,
 • civil szervezetek (egyesületek, alapítványok),
 • egyházi szervezetek,
 • szociális szövetkezetek.

A támogatást igénylőknek vállalniuk kell, hogy társadalmi céljuk érvényesítése érdekében olyan üzleti tevékenységet folytatnak, melynek segítségével hátrányos helyzetűek, munkanélküli emberek foglalkoztatásához járulnak hozzá.

Kizárólag olyan szervezetek pályázhatnak, amelyek a feltételek mindegyikének megfelelnek:

 • a GINOP-5.1.2-15 Társadalmi vállalkozások ösztönzése – kiemelt projekt minősítési és – szükség esetén – felkészítési folyamatán részt vettek, és a kiemelt projekt által kiadott megfelelőségi nyilatkozattal/minősítő tanúsítvánnyal rendelkeznek és támogatási kérelmüket a tanúsítvány kiadásának dátumától számított 12 hónapon belül benyújtják,
 • 15 millió Ft-ot meghaladó igényelt támogatás esetén rendelkeznek minimum egy lezárt, teljes üzleti évvel és az éves átlagos statisztikai állományi létszámuk a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő,
 • 15 millió Ft-ot nem meghaladó igényelt támogatás esetén a benyújtást megelőzően legalább 6 hónappal jogerősen bejegyzett szervezet, amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető társadalmi vállalkozások vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező társadalmi vállalkozások,
 • mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek, vagy
 • azon vállalkozások, amelyek megfelelnek a mikro- kis- és középvállalkozásokra vonatkozó alkalmazotti létszám és pénzügyi határértékeknek, azonban azért nem tekinthetők KKV-nak, mivel a tőke vagy a szavazati jogok legalább 25%-át közvetlenül vagy közvetve, egyénileg vagy közösen, egy vagy több állami szerv vagy önkormányzat irányítja. Az állami szerv vagy önkormányzat részesedése ezen szervezetekben sem haladhatja meg a tőke vagy szavazati jogok 50%-át.

Jogi forma szerint:

 • kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű non-profit gazdasági társaságok (572 – Nonprofit korlátolt felelősségű társaság, 573 – Nonprofit részvénytársaság, 575 – Nonprofit közkereseti társaság, 576 – Nonprofit betéti társaság)
 • szociális szövetkezetek (121)
 • alapítványok (569 – egyéb alapítvány)
 • egyesületek (529 – egyéb egyesület)
 • egyházi szervezetek (552 – elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy)

A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE, ÖSSZEGE:

Az igényelt támogatás összege nem haladhatja meg 8 órás munkaviszonyban az újonnan teremtett munkahelyeken foglalkoztatott célcsoporttagonként a maximum 6.500.000 forintot (részmunkaidő esetén arányosított összeget) a teljes projekthosszra.

támogatás mértéke

Közszolgáltatásért járó ellentételezés formájában nyújtott támogatás esetén:

Az ellentételezés összege évente és feladatonként a közlekedés és nem haladhatja meg a 15 millió eurónak megfelelő forintösszeget. Amennyiben az ellentételezés összege a megbízás időszaka alatt változik, úgy azbb éves összeget a megbízási időtartamra tervezett ellentételezés éves összegeinek átlagaként kell kiszámítani.

Miért válasszon minket?

400

Benyújtott pályázat

35 mrd Ft

Elnyert támogatás

392

Sikeres projekt

98%-os

Sikerráta

12 év

Tapasztalat


Referenciáink

 • Vizsoly
 • Tiszalúc
 • SzinvaNet
 • SzinvaComp
 • Sárospatak
 • Miskolc
 • MagiCom
 • Lévay Gimnázium
 • Herman Ottó Gimnázium
 • Hejőbába
 • Földes Ferenc Gimnázium
 • Edelény
 • Északerdő Zrt.
 • Ecomissio
 • Cigánd
 • Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás
 • Bodrogkeresztúr
 • Berzeviczky Gergely Szakközépiskola
 • Á.Tóth&Barátai

 

Még több információért nézze meg honlapunk sikersztorik és referenciák menüpontjait.