Kérdése lenne? Keressen minket! Telefon: +36 (46) 505 266 Iroda: 3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 1-7. C épület 1/4

Infokommunikációs fejlesztés vállalkozásának uniós támogatással!

Legyen hatékonyabb, eredményesebb versenytársainál!

 

KI PÁLYÁZHAT ÉS MIRE?

 Pályázhat minden vállalkozás, amely:

Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi Régió területén megvalósuló projektek!

Pályázni lehet két célterületre:

A célterület: Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések támogatása

B célterület: Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) és egyéb online vállalati szolgáltatások, megoldások terjesztése és bevezetése

A két célterülethez kapcsolódóan lehetőség van:

MEKKORA ÖSSZEGRE LEHET PÁLYÁZNI?

A fejlesztéseket összesen minimum 2.475.000 Ft-ból és maximum 67.650.000 Ft-ból lehet megvalósítani.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás / visszatérítendő támogatás (hitel) / önrész

A támogatás mértéke:

vissza nem térítendő támogatás: maximum 35-40%

Hitel (10 éves futamidejű, 2% kamat): 50-55%

Önrész: 10%

MIBEN LESZ JOBB VÁLLALKOZÁSA?

HOGYAN SZEREZHET ELŐNYT?

 • Szerezze meg a “Digitálisan felkészült vállalkozás” minősítést.

A vállalatok digitális helyzetének javítása érdekében 29 tanácsadó segít a vállalkozásoknak eligazodni abban, milyen digitális eszközökkel vagy szolgáltatásokkal érhetnek el nagyobb hatékonyságot. Amennyiben előminősítése pozitív elbírálásban részesül, vállaljuk vállalatának informatikai minősítésben való közreműködését (ajánlatunk elfogadását követően), amellyel plusz 5% vissza nem térítendő támogatást nyerhet el, ha megszerzi a “Digitálisan felkészült vállalkozás” minősítést.

Amennyiben elfogadja ajánlatunkat vállaljuk a vállalat informatikai minősítésében való közreműködését!

 

PÁLYÁZNI SZERETNE?

Az előminősítés az Ön számára nem jár kötelezettséggel.

TOVÁBBI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK:

Telephelyfejlesztés – Épületenergetikai fejlesztések, napelem, nyílászárók cseréje

Új eszközök, gépek beszerzése, honlapkészítés

Új eszközök beszerzése, új épület építése kombinált hiteltermék keretében

 

+ BŐVEBB INFORMÁCIÓ A PÁLYÁZATRÓL »

Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések,
felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása
GINOP-3.2.2-8.2.4-16

 

Felhívás célja:

A Felhívás vissza nem térítendő támogatás és kölcsön együttes biztosítása révén a vállalkozások hatékonyságát és jövedelemtermelő képességének erősítését kívánja elősegíteni a különböző vállalatirányítási és egyéb üzleti (vezetői döntéstámogató és információs, elektronikus iratkezelési, ellátási és ügyfélkapcsolati, csoportmunka, távmunka stb.) rendszerek, megoldások bevezetésén és összehangolásán, a felhőalapú (IaaS, PaaS és SaaS) és egyéb online elérhető üzleti szolgáltatások bevezetésének és használatának
ösztönzésén keresztül.

Támogatás összege, mértéke:

Rendelkezésre álló keretösszeg összesen: 39,4 milliárd Ft, amelyből:
vissza nem térítendő: 17,5 Ft
kölcsön: 21,9 milliárd Ft
Támogatás összege: vissza nem térítendő: 1 millió Ft – 24 millió Ft
kölcsön: 1,25 millió Ft – 37,5 millió Ft
Támogatott projektek száma: 4000 db
Támogatás formája: vissza nem térítendő/hitel
Vissza nem térítendő támogatás
maximum mértéke:
35-40%
Hitel maximum mértéke: 50-55%
Önrész min. mértéke: 10%

A projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 75 millió Ft lehet

Minimum 10% önrészt köteles biztosítani.

A vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1 millió Ft, maximum 24 millió Ft lehet, ha mind a két célterületet egyaránt érintő támogatási kérelemről van szó.

 • Helyben telepített saját szoftver célterületet érintő (rész)támogatási kérelem esetén a maximális támogatás 16 millió Ft.
 • A felhőalapú szolgáltatások bevezetése célterületet érintő (rész)támogatási kérelem esetén a maximális 8 millió Ft.

A vissza nem térítendő támogatás maximális mértéke 35-40%

A kölcsön összege: minimum 1,25 millió Ft, maximum 37,5 millió Ft lehet

Aránya az elszámolható költség 50%- 55%-a lehet.

Támogatás mértéke “Digitálisan felkészült vállalkozás” esetében:

 • 50% visszatérítendő támogatás
 • 40% vissza nem térítendő támogatás
 • 10% önerő

A kölcsön törlesztése:

A tőketartozás törlesztését a türelmi idő lejártát követően meg kell kezdeni. A türelmi idő a rendelkezésre tartás végétől számított max. 6 hónap, de max. a szerződéskötéstől számított 36 hónap.

A kamatfizetés tekintetében türelmi idő nincs. Előtörlesztés megengedett.

A kölcsön mértéke az összes elszámolható költség 50-55%-a lehet.

Kamat: 2%

A kölcsön futamideje : legfeljebb 10 év.

Támogatható tevékenységek:

A. Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések támogatása – on-premise vagy in house módon, vagyis vállalkozáson belül történt üzleti IKT rendszer, illetve alkalmazás bevezetés (helyben telepített saját szoftver bevezetése).

B. Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) és egyéb online vállalati szolgáltatások, megoldások terjesztése és bevezetése a kkv-k körében (felhőalapú szolgáltatások bevezetése).

Mindkét célterület esetében azon üzleti IKT megoldások támogathatóak, melyek az alábbi funkcionális területekre vonatkoznak:

1. Vállalati CRM, értékesítés terület;

2. Gyártási terület;

3. Humán erőforrás menedzsment és bérszámfejtés;

4. Kontrolling és döntéstámogatás;

5. Beszerzési, logisztikai terület;

6. Táv- és csoportmunka támogatás;

7. Pénzügyi, számviteli terület;

8. Internetes értékesítés (Vállalati webáruház)

9. Internetes megjelenés (Vállalati portál);

10. Munkafolyamat-irányítási megoldás (workflow);

11. Elektronikus iratkezelési megoldás;

12. Tudásmenedzsment specializált megoldás;

Kizárólag a helyben telepített saját szoftver esetében az alábbi üzleti IKT megoldások támogathatóak:

13. Adott funkcionális területhez kapcsolódó mobil technikát használó rendszer/megoldás;

14. Térinformatikai és földrajzi információs (GIS) specializált rendszer;

15. RFID technológiát alkalmazó specializált rendszer;

Kizárólag a felhőalapú szolgáltatások esetében az alábbi üzleti IKT megoldások támogathatóak:

16. Online (elektronikus) fizetési megoldás;

17. Szolgáltatásmenedzsment;

A konstrukció felhőalapú szolgáltatások bevezetése célterületén az igénybe venni kívánt üzleti megoldások szolgáltatási / bérleti díja legfeljebb 22 hónapig lehet támogatható.

Egyéb vállalások:

Üzemi eredmény növekedése

 • A projektmegvalósítás befejezési évét közvetlenül követő 2. üzleti évben a kedvezményezett üzemi (üzleti) tevékenység eredmény növekedésének el kell érnie a támogatási kérelem keretében elnyert vissza nem térítendő támogatás értékének legalább 25%-át.

Elektronikus értékesítésből származó éves nettó árbevétel növekedése

 • A projektmegvalósítás befejezési évét közvetlenül követő 2. üzleti évben az elektronikus értékesítésből származó éves nettó árbevétel növekedésének (vállalkozói adóalapba beszámított bevételének) el kell érnie a támogatási kérelem keretében elnyert vissza nem térítendő támogatás értékének legalább 120%-át.

A projekt végrehajtására legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

Fenntartási kötelezettség: a projekt befejezésétől számított 3 év.

Pályázat benyújtása:

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. november 2-tól 2018. november 2-ig lehetséges.

Fogalomtár:

crmCRM rendszer: ügyfélkapcsolat-kezelés, mely egy cég saját partnerei felé irányuló folyamatainak leírására vonatkozik. Egy CRM szoftver célja, hogy ezeket a folyamatokat támogassa, illetve a jelenlegi és potenciális ügyfelekkel kapcsolatos információkat tárolja. A CRM folyamatok köre magában foglal minden olyan folyamatot, amely valamilyen formában köthető az ügyfelekkel való együttműködéshez, a meglévő ügyfelek kiszolgálásához, a nekik történő újraértékesítéshez vagy a potenciális ügyfelek megkereséséhez.

 

webáruházWebshop/webáruház: Az elektronikus kereskedelem az árucikkek és szolgáltatások elektronikus úton – elsősorban az interneten és számítógépes hálózatokon – való eladása, vásárlása, illetve cseréje. Azokat a honlapokat, amelyek fő profilja bizonyos árucikkek értékesítése, webshopnak vagy webáruháznak nevezzük. Az e-kereskedelem általában az internetes kapcsolatra épül az eladó és a vevő között, legalább a vásárlási folyamat egyik szakaszában, de magában foglalhat más technológiákat is, mint pl. e-mail, mobil számítástechnikai eszközök (mobiltelefon, táblagép), telefonok.

 

workflowWorkflow rendszer: A workflow fogalom lényegében az üzleti folyamatok szinonimájaként használható, lényegében az üzleti folyamatok logikus szervezését és megfelelő támogatását foglalja magában. A workflow rendszerek tehát munkafolyamat-irányító vagy ügymenet-automatizáló megoldások, amelyek lehetővé teszik, hogy a megfelelő információ eljusson a megfelelő emberhez a megfelelő időben, jelentősen javítva az időigényes adminisztrációs folyamatok hatékonyságát.

 

GISGIS rendszer: A földrajzi információs rendszer egy olyan számítógépes rendszer, melyet földrajzi helyhez kapcsolódó adatok gyűjtésére, tárolására, kezelésére, elemzésére, a levezetett információk megjelenítésére, a földrajzi jelenségek megfigyelésére, modellezésére dolgoztak ki. Nevezik térinformatikai, geoinformációs rendszernek vagy angolul rövidítve GIS-nek. A GIS egyetlen rendszerbe integrálja a térbeli és a leíró információkat – alkalmas keretet biztosít a földrajzi adatok elemzéséhez.

 

RFID
RFID technológia:
Az RFID (Radio Frequency IDentification) automatikus azonosításhoz és adatközléshez használt technológia, melynek lényege adatok tárolása és továbbítása RFID címkék és eszközök segítségével. Az RFID-címke egy apró tárgy, amely rögzíthető vagy beépíthető az azonosítani kívánt objektumba. Az objektum lehet tárgy, például egy árucikk, vagy alkatrész, illetve élőlény, így akár ember is.

Miért válasszon minket?

400

Benyújtott pályázat

35 mrd Ft

Elnyert támogatás

392

Sikeres projekt

98%-os

Sikerráta

12 év

Tapasztalat


Referenciáink

 • Vizsoly
 • Tiszalúc
 • SzinvaNet
 • SzinvaComp
 • Sárospatak
 • Miskolc
 • MagiCom
 • Lévay Gimnázium
 • Herman Ottó Gimnázium
 • Hejőbába
 • Földes Ferenc Gimnázium
 • Edelény
 • Északerdő Zrt.
 • Ecomissio
 • Cigánd
 • Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás
 • Bodrogkeresztúr
 • Berzeviczky Gergely Szakközépiskola
 • Á.Tóth&Barátai

 

Még több információért nézze meg honlapunk sikersztorik és referenciák menüpontjait.